Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Rättigheter och skyldigheter för arbetstagare i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

När ska man betala skatt i Finland?

Kielikurssit Suomessa

Språkkurser i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Köp av varor och tjänster i Finland

Vakuutukset Suomessa

Försäkringar i Finland

Pankkitili Suomessa

Bankkonto i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa

Rätten till vårdtjänster i Finland

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytta till Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.