Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Kroonisesti sairastavat Suomessa

Kroniskt sjuk i Finland

Ajoneuvo Suomessa

Fordon i Finland

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa

Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Läkemedel och läkemedelsersättning i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa

Rätt till vårdtjänster i Finland

Työharjoittelu ja vapaaehtoistyö Suomessa

Arbetspraktik och volontärarbete i Finland

Lähetetyt työntekijät

Utstationerade arbetstagare från Finland

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Rättigheter och skyldigheter för arbetstagare i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.