Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Skattekort och skattedeklaration i Finland

Kielikurssit Suomessa

Språkkurser i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Läkemedel och läkemedelsersättning i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Köp av varor och tjänster i Finland

Vakuutukset Suomessa

Försäkringar i Finland

Pankkitili Suomessa

Bankkonto i Finland

Suomeen muuttajan muistilista

Kom-ihåg-lista för dig som ska flytta till Finland

Kroonisesti sairastavat Suomessa

Kroniskt sjuk i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.