Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Kroonisesti sairastavat Suomessa

Kroniskt sjuk i Finland

Ajoneuvo Suomessa

Fordon i Finland

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa

Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa

Rätt till vårdtjänster i Finland

Suomeen muuttajan muistilista

Kom-ihåg-lista för dig som ska flytta till Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Köp av varor och tjänster i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

När ska man betala skatt i Finland?

Vakuutukset Suomessa

Försäkringar i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.