Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Pankkitili Suomessa

Bankkonto i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

När ska man betala skatt i Finland?

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Rättigheter och skyldigheter för arbetstagare i Finland

Lähetetyt työntekijät

Utstationerade arbetstagare från Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Skattekort och skattedeklaration i Finland

Ajoneuvo Suomessa

Fordon i Finland

Suomeen muuttajan muistilista

Kom-ihåg-lista för dig som ska flytta till Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.