Bil

Här hittar du information om körkort och införsel av bil.

Ajokortti Suomessa

Körkort i Finland

Tullisäännöt Suomessa

Tullbestämmelser i Finland

Ajoneuvo Suomessa

Bil i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.