Försäkringar i Finland

Vakuutukset Suomessa
Här kan du läsa om privata försäkringar i Finland. De vanligaste är hemförsäkring och trafikförsäkring samt de frivilliga reseförsäkring och olycksfallsförsäkring.

När du bor i Finland finns det utöver den finska socialförsäkringen ett antal privata försäkringar. Sådana försäkringar är hemförsäkring och trafikförsäkring samt frivilliga försäkringar som bilförsäkring, privat sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, livförsäkring, reseförsäkring och skadeförsäkringar.

  • En hemförsäkring är ofta ett krav för att få hyra en bostad.
  • Om du äger ett motorfordon är du skyldig att teckna en trafikförsäkring, men bilförsäkringen (kaskoförsäkring) är frivillig.
  • Privata försäkringsbolag erbjuder frivilliga sjukförsäkringar som gör det möjligt att få mer omfattande ekonomisk ersättning vid sjukdom eller försämrat hälsotillstånd än vad den lagstadgade sjukförsäkringen erbjuder.
  • En reseförsäkring ger extra trygghet under tillfälliga vistelser utomlands.

Dessutom finns det privata försäkringar till exempel i händelse av skada, dödsfall eller olika typer av skador.

De flesta försäkringsbolag beviljar inte livförsäkringar till personer som vistas tillfälligt i Finland, utan den försäkrade måste bo permanent i Finland eller omfattas av landets sociala trygghet. Hemförsäkring kan du däremot normalt teckna även om du bor tillfälligt i Finland. Villkoren bestäms inte av lagen utan av försäkringsbolagen själva. Därför bör du kontakta försäkringsbolagen för mer detaljerad information.

I Finland verksamma försäkringsbolag är till exempel Fennia, If, LokalTapiola, Pohjantähti, Pohjola Försäkring, POP Försäkring och Turva.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.