Forsikringer i Finland

Vakuutukset Suomessa
Her finner du informasjon om private forsikringstjenester i Finland.

For dem som bor i Finland, finnes det mange private forsikringer utenom det finske trygdesystemet. Eksempler på slike forsikringer er hjemforsikring og trafikkforsikring samt frivillige forsikringer som bilforsikring, privat sykeforsikring, ulykkesforsikring, livsforsikring og reiseforsikring.

  • Hjemforsikring er ofte en forutsetning for å leie en bolig.
  • Alle som eier et motorkjøretøy, har plikt til å tegne ansvarsforsikring, mens bilforsikringen (kasko) er frivillig.
  • Forsikringsselskapene tilbyr frivillige sykeforsikringer som kan gi større økonomiske ressurser til behandling enn den lovfestede sykeforsikringen.
  • Reiseforsikring gir ekstra trygghet ved midlertidige opphold i utlandet.

Dessuten finnes det private forsikringer for ulykke, dødsfall og ulike typer skader.

De fleste forsikringsselskaper tilbyr ikke livsforsikring til personer som oppholder seg midlertidig i Finland. Den forsikrede må bo permanent i landet og være omfattet av det finske trygdesystemet. Derimot tilbyr de som regel hjemforsikring også til personer som bor midlertidig i landet. Vilkårene baserer seg på selskapenes egen praksis og ikke på lovgivningen, så du bør spørre forsikringsselskapene om ytterligere informasjon.

Forsikringsselskaper med virksomhet i Finland er for eksempel If, LokalTapiola, Pohjola, Pohjantähti, Turva, Suomen Vahinkovakuutus og Fennia.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.