Þingmannatillaga um norræna stefnu til að draga úr fjölda fallslysa

28.08.15 | Mál

Documentation

  Resolution / decision
  Fremstilling: A 1648/välfärd: Medlemsförslag om en nordisk strategi för att minska antalet fallolyckor
  Fremstilling
  Beslutning - A 1648-välfärd.pdf
  PDF document, 55.44 KB
  Fremstilling: A 1648/välfärd: Medlemsförslag om en nordisk strategi för att minska antalet fallolyckor
  Fremstilling
  Beslutning - A 1648-välfärd.pdf
  PDF document, 55.44 KB
  Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
  Til efterretning
  Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
  Til efterretning
  Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
  Til efterretning
  Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
  Til efterretning