6. (Svar på spørgsmål)

Upplýsingar

Speech type
Svar við fyrirspurn
Speech number
6
External speaker
Theresa May
Speaker role
Storbritanniens premierminister
Date

Thank you very much for your comments about the relationship between the UK and the Nordic countries. And you are right, there are such strong links - people-to-people links - both in people working in the Nordic countries and the UK, and vice versa, and in links between students. On the citizens' rights issue, we have of course, first of all, come to an agreement with the EU in relation to those EU citizens that currently live in the UK, and we are looking to replicate that with an agreement with the EEA and EFTA. But also, if there is no deal between us and the EU, we would still hope to be able to provide that certainty to EEA and EFTA country residents living in the UK. And, indeed, I will go further and say, as I have just said with Prime Minister Solberg, that we look to ensure that we have those bilateral arrangements that ensure each other's citizens a reciprocal arrangement, I hope, so that UK citizens can also continue to benefit from rights. We have looked at this as people who have made life choices to live in a particular country, and we want them to be able to continue with that life choice. And we see, certainly in terms of professional qualifications - it is one of the issues, when we look with the European Union, that we have within our discussion about our future relationship - how we can continue to have a recognition in relation to professional qualifications. But we also want to look and see how, in areas like scientific research, we can build even further on the cooperation that we have seen in the past. There being certain structures within the EU, we will hope to discuss how we might remain part of those. But I think it is also important for us to look to see how we can build those relationships outside the EU as well, and across a wider group of nations. And today we saw at the Northern Future Forum a huge amount of innovative, technological development, research, scientific development taking place across health care, that we can all benefit from and share that cooperation on, not just within one political structure.

Skandinavisk oversættelse:

Tack så mycket för era kommentarer om relationerna mellan Storbritannien och de nordiska länderna. Och ni har rätt, det finns sådana starka band - band mellan människor - hos personer som arbetar i de nordiska länderna och i Storbritannien och vice versa, och band mellan studerande. Vad gäller frågan om medborgerliga rättigheter har vi för det första kommit överens med EU om de EU-medborgare som för närvarande bor i Storbritannien, och vi försöker nå samma överenskommelse med EES och EFTA. Men om det inte blir ett avtal mellan oss och EU hoppas vi trots det kunna ge medborgare i EES- och EFTA-länder bosatta i Storbritannien ett säkert besked. Och jag ska faktiskt gå längre än så och säga, liksom jag sade nyss med statsminister Solberg, att vi vill se till att det finns bilaterala arrangemang som förhoppningsvis garanterar medborgarna i båda länderna ömsesidiga arrangemang, så att brittiska medborgare också kan fortsätta utnyttja dessa rättigheter. Vi ser det så att människor valt att bo i ett visst land och vi hoppas att de ska kunna fortsätta med detta val. Och när det gäller yrkeskvalifikationer är det definitivt en fråga som kommer att förekomma i diskussionerna om våra framtida relationer med EU, hur vi i fortsättningen ska erkänna yrkeskvalifikationer. Men vi vill också utreda om vi på områden såsom vetenskaplig forskning ytterligare kunde utveckla det samarbete vi har haft tidigare. Vi vill diskutera om vi kan fortsätta vara med i vissa strukturer inom EU. Men jag tror också att det är viktigt för oss att undersöka hur vi kan bygga upp relationer även utanför EU och med en större grupp av nationer. Och i dag såg vi vid Northern Future Forum en enorm mängd innovativ, teknisk utveckling, forskning, vetenskaplig utveckling inom hälsovården, som vi alla kan dra nytta av och där vi kan samarbeta utan att begränsa oss till en viss politisk struktur.