12. (Svar på spørgsmål)

Upplýsingar

Speech type
Svar við fyrirspurn
Speech number
12
External speaker
Theresa May
Speaker role
Storbritanniens premierminister
Date

Thank you! If I may first just make a point: The UK wants to see the EU continuing to be a strong entity. We are leaving, but we want to see the EU continue to be strong. We want to develop a good relationship with the EU as UK outside, a third country, in the future. But we want the 27 of the EU to continue to remain strong.

On the environmental front, we have taken a different path from the United States. We are very clear; we remain part of the Paris climate accord. I think that is very important. It was in the UK that a particularly important piece of legislation, our climate change act, was passed some years ago and was supported across political parties in the United Kingdom. The proposal we have put forward for our future relationship with the European Union is one where we would see - there is different language, but we have proposed some non-regression commitments in relation to some aspects like environmental standards. I have said I want us as a government in the UK, and this generation in the UK, to be able to leave our planet in a better state than we found it. So, for example, we are bringing forward the first environment bill in the UK for something like 20 years. So this is an area that we are putting a clear focus on, and we want to maintain high standards. 

Skandinavisk oversættelse:

Tack! Jag ber att först få påpeka: Storbritannien vill att EU fortsättningsvis ska vara en stark kraft. Vi lämnar unionen men vill att EU ska fortsätta vara starkt. Vi vill utveckla goda relationer till EU utanför unionen, som ett tredje land, i framtiden. Men vi hoppas att EU med 27 medlemsländer ska förbli starkt.

På miljöfronten har vi valt en annan väg än Förenta staterna. Vi vill vara mycket tydliga om att vi håller fast vid klimatavtalet från Paris. Jag tycker det är mycket viktigt. I Storbritannien godkändes för ett antal år sedan en speciellt viktig lag, vår lag om klimatförändring, med brett stöd bland de brittiska politiska partierna. Det förslag vi lagt fram om våra framtida relationer med Europeiska unionen går ut på - det finns språkliga variationer - ett bevarande av skyddsnivån när det gäller vissa frågor såsom miljöstandarder. Jag har sagt att jag vill att vi som en brittisk regering, och som en brittisk generation, ska kunna lämna planeten i bättre skick än vi fått den. Vi håller till exempel på att lägga fram de första miljölagarna i Storbritannien på omkring 20 år. Detta är ett område som vi kommer att fokusera på och där vi vill behålla en hög standard.