83. Margot Wallström (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
83
Speaker role
Sveriges Udenrigs- og samarbejdsminister
Dagsetning

Herr ordförande! Det är fantastiskt att få så många olika frågor om allt från e-medicin till undervisningsportal, OS och byggnadsbranschen. Jag vet inte om jag kan svara på alla frågor om hur exakt vi ska göra, men jag tycker att detta är ett exempel på hur angeläget det är för oss att ta upp de dagsaktuella frågorna, som är väldigt nära våra medborgare, i ett nordiskt sammanhang och se vad vi rent faktiskt kan åstadkomma.

Det första som togs upp och som jag vill kommentera handlar om e-medicin, som är ett exempel på just en sådan fråga som vi har sagt att vi behöver lösa. Vi tycker att elektroniska recept och att man ska kunna hämta ut sin medicin i ett grannland borde vara självklart. Detta är redan en prioriterad fråga, men det blev en bra illustration av detta med det egna exempel som talaren tog upp. Det är verkligen redan en prioritering och något som vi har pratat om och påbörjat ett arbete för att lösa.

Med undervisningsportalen fick jag hjälp av Dagfinn, som säger att dessa pengar inte försvinner, utan man ska fortsatt få stöd för denna portal. Jag tappade hans text, för jag har inte min kod här. Det ska inte vara något problem, utan man ska kunna fortsätta att använda portalen.

När det gäller OS kan jag inte svara på det. Jag vet inte om det finns någon minister som jobbar med just dessa frågor och hur långt detta arbete har kommit, men det låter vettigt att man behöver samarbeta kring stora sådana projekt. 

Till Oddný, när det gäller backlashen för kvinnor: Den ser vi minsann. Det är misogyna, kvinnofientliga autokrater som nu dominerar mycket av politiken runtom i världen, och detta bådar inte gott för världens kvinnor. Ibland är det på liv och död, för sexuell och reproduktiv hälsa handlar faktiskt om det, både för mammor och för deras barn. Detta måste vi svara upp mot, och jag tycker att vi har försökt att göra det. När USA drog ned sin finansiering av UNFPA ställde vi upp. De nordiska länderna har hjälpts åt för att kompensera för det. Vi driver debatten, och vi måste fortsätta att göra det. Vi måste hålla tillbaka dessa krafter, som inte ser att jämställdhet och jämlikhet för utvecklingen framåt. Det som pågår är mycket allvarligt, och vi behöver hjälp av kloka män som förstår att jämställdhet är viktigt.