137. Jorodd Asphjell (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
137
Speaker role
Præsident, Baltic Sea Parliamentary Conference
Date

Som nyvalgt president i det parlamamentariske Østersjø-samarbeidet, BSPC, har jeg gleden av å overbringe de varmeste gratulasjoner fra BSPC til Nordisk råd i denne jubileumssesjonen, hvor vi kan feire 70 år med suksessfullt nordisk parlamentarisk samarbeid.

Helt fra begynnelsen har vi samarbeidet tett, og etter det første møtet mellom parlamentarikere fra hele Østersjø-området i 1991 var det lite som tydet på noen oppfølging eller kontinuitet av BSPC. Men vi kan takke Nordisk råd og Det norske storting, som gjorde slutt på denne usikkerheten ved å ta initiativ til den andre parlamentariske Østersjø-konferansen, som fant sted i denne salen i 1992 og dermed la grunnlaget for BSPC som organisasjon. Nordisk råd har støttet dette arbeidet direkte i mange år, ikke bare gjennom sine medlemmer som har vært representanter i begge organisasjonene, men også gjennom sin administrasjon.

På vegne av BSPC vil jeg benytte anedningen til å takke for dette arbeidet og denne støtten. Dette året viser igjen hvor tett forholdet er mellom Nordisk råd og BSPC. Jeg holder denne talen som president i BSPC, samtidig er jeg også medlem av Nordisk råd. En rekke andre medlemmer av Nordisk råd er også aktive i BSPC. Dette gjør det mye enklere å kunne bidra til samlende beslutninger og å fremme tema som vi synes er nødvendig, i parlamenter i hele Østersjø-området. Dessuten har vi felles saker der vi ser behovet for at regjeringene viser handlekraft, ikke bare i de nordiske landene, men i hele Østersjø-området.

I resolusjonen som ble vedtatt på Åland i august, la vi spesielt vekt på helt nødvendige tiltak for å verne miljøet. Den voksende forurensingen av havmiljøet, og da særlig plastforurensningen, krever strakstiltak fra alle land i hele Østersjø-området. Derfor imøteser vi alle tiltak som kan bidra til en rein og bærekraftig Østersjø. Og vi tenker tilbake på prisutdelingen i går: Blant de fem nominerte som var knyttet til å gjøre havet reinere, var også Østersjø-området blant de nominerte, og det er viktig. Vi ba regjeringene komme i gang med å utvikle felles nasjonale og regionale bærekraftsstrategier for å nå FNs bærekraftsmål og virkeliggjøre visjonen om en rein Østersjø fri for maritimt søppel.

Andre prioriterte oppgaver for BSPC under det norske presidentskapet er migrasjon og integrasjon, fredfylt naboskap, framtidens arbeidsliv, digitalisering, integrasjon og bevegelse av arbeidskraft i Østersjø-området. Nå i november arrangerer vi et komitémøte i Trondheim der vi også vil bli orientert om arbeidet som gjøres av bl.a. NTNU, SINTEF og næringslivet for å finne gode løsninger for å bidra til bedre miljø i Østersjøen. Ikke minst skal vi arrangere den parlamentariske Østersjø-konferansen her i denne salen 25.-27. august 2019. Da håper jeg vi ser flere av dere også på den konferansen.