207. Michael Tetzschner (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
207
Speaker role
Konservative gruppe
Dagsetning

Det som får meg til å ta ordet, er at representanten Juhl to ganger sa at vi selger våpen, altså at de nordiske land selger våpen og avstår fra forebyggende fredsarbeid.

De som har sett utviklingsbudsjettet til den norske stat, vil vite at det forholder seg helt stikk imot den beskrivelsen. Vi har en norsk lov om våpenkontroll som sier at det skal være nøyaktig utførselskontroll, og det rapporteres til Stortinget gjennom en egen melding hvert år. De bedrifter som selger våpen, må ha lisens for å selge til ethvert land i verden. Det er altså ikke gitt utførselslisens for våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia de siste årene, heller ikke før det nå spisset seg til med denne hendelsen i Tyrkia. Det er rett og slett forbudt for norske bedrifter å selge våpen til Saudi-Arabia. Jeg ønsker ikke at det inntrykket skal feste seg.