239. Christian Juhl (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
239
Notandi
Speaker role
Præsidiets talsperson
Dagsetning

Ja, flagning er mit speciale. Der er jo stor spændvidde i de opgaver, vi har her på Nordisk Råds session, lige fra atombomber, til hvornår vi skal hejse flaget hjemme i vores parlamenter.

Præsidiet har diskuteret forslaget fra Midtergruppen og mente, at det var for tungt og for ufleksibelt, og har fundet en lidt mere fleksibel måde at gøre det på, og det er det forslag, som nu ligger fra et flertal af Præsidiet på nær Midtergruppen. Det opfordrer først og fremmest parlamenterne til netop at flage den 23. marts. Det gør mange i forvejen - flager med det nordiske flag.

Det synes vi at vi skal sige til alle landene at de skal blive ved med, og hvis ikke de gør det, vil vi gerne opfordre dem til at gøre det, og at vi så holder det på det niveau. Derfor opfordrer vi til, at plenarforsamlingen støtter flertallet i Præsidiets betænkning.