Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danska.

P/F OSR Faroes, Færøerne

P/F OSR Faroes arbejder med bekæmpelse, forsvar og forebyggelse af olieudslip rundt omkring Færøerne og Shetlandsøerne.

P/F OSR har bygget et meget avanceret respons batteri (forsvarsmekanisme) på et antal pladser for at kunne sikre mod et eventuelt olieudslip omkring øerne.

Med de forskellige olieselskaber, som undersøger havbunden omkring Færøerne og borer efter olie, er det meget vigtigt, at alle midler holdes klar i tilfælde af et eventuelt olieudslip.

Det arbejde OSR har udført er meget vigtigt for havmiljøet i det nordlige Atlanterhav.