Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danska.

Ravensoft Oy/Green Snapper, Finland

Ravensoft Oy/Green Snapper, Finland
Ravensoft Oy indstilles for it-programmet Green Snapper, som kan mindske it-arbejdsstationers elforbrug med helt op til 50 %.

Programmet sælges nu i Finland, Sverige og Storbritannien. Green Snapper egner sig til alle virksomheder og organisationer uanset størrelse; det fungerer såvel på et kontor med kun en server som i et internationalt bredt netværk i en stor virksomhed, og det fungerer i styresystemet Windows, som anvendes i 90 % af alle arbejdsstationer. Firmaet har beregnet, at sparepotentialet i Norden er ca. 220 mio. euro svarende til 790.000 tons CO2-udslip eller et elforbrug på 2.600 gWh pr. år. Firmaet samarbejder med WWF Finland om at udvikle et ’klimabarometer’ og deltager i WWF-programmet Green Office.