12.2.
Nefndarálit um þingmannatillögu um samnorrænt faggildingarkerfi fyrir osteópata, A 1808/kultur