12.2.
Betænkning over medlemsforslag om en fælles nordisk autorisationsordning for osteopater, A 1808/kultur