17.2.
Nefndarálit um þingmannatillögu um gagnkvæma viðurkenningu á menntun og starfsréttindum á hliðstæðum starfssviðum, A 1742/tillväxt