17.2.
Betänkande över medlemsförslag om ömsesidigt godkännande av utbildning och yrkesmässiga kvalifikationer inom parallella arbetsområden, A 1742/tillväxt