122. Gunilla Carlsson (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
122
Speaker role
Nordisk Råds vicepræsident
Dagsetning

Det har begärts replik på ministerns anförande. Eftersom vi har fyllt talarlistan med anmälda talare för den kommande timmen är vi lite drastiska och drar ned repliktiden till en minut per person.