Handlingsplan for nordisk samarbejde om handicap 2018-2022

Upplýsingar

Publish date
Abstract
Denne handlingsplan er Nordisk Ministerråds strategiske samarbejdsdokument for handicapområdet. Handlingsplanen gælder for hele ministerrådet og har tre fokusområder:MenneskerettighederAt støtte og styrke arbejdet med national gennemførelse og overvågning af FN’s konvention om rettigheder for personer med funktionsnedsættelse.Bæredygtig udviklingAt anvende universelt design til at styrke inklusion, fremme ligestilling og modvirke diskriminering af personer med funktionsnedsættelse i alle dele af det nordiske samfund gennem strategisk integrering af handicapperspektivet i arbejdet med bæredygtig udvikling.Fri bevægelighedAt fremme fri bevægelighed og fjerne grænsehindringer, som især berører personer med funktionsnedsættelse.Handlingsplanen gælder i årene 2018-2022.
Publication number
2018:770