Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikesektorin yhteistyöohjelma 2021–2024

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Tämä yhteistyöohjelma kuvaa maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvoston (MR-FJLS) vuosien 2021–2024 tärkeimpiä painopisteitä. Yhteistyöohjelman keskiössä ovat kestävä biotalous ja arvonmuodostus, Pohjoismaiden kestävät ja terveyttä edistävät elintarvikejärjestelmät sekä näihin liittyvät toimet, jotka kaikki osaltaan tukevat visiota Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena vuoteen 2030 mennessä. Samalla pohjoismainen yhteistyö auttaa vastaamaan moniin niistä tärkeimmistä globaaleista haasteista, joita maailman maat ovat päättäneet priorisoida YK:n seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitteen puitteissa.
Útgáfunúmer
2021:702