58. Wille Rydman (Presentation)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
58
Person
Speaker role
Præsidiet
Date

Ärade president, värderade minister! Å presidiets vägnar är jag glad över att försvarsministrarna ser vikten av ett fortsatt förstärkt nordiskt försvarssamarbete. Vi måste göra allt vi kan för att säkerställa att Norden står stabilt, trovärdigt och avancerat nog att förebygga alla potentiella hot. Invånare i Norden vill att vi ska samarbeta mer i försvars- och säkerhetsfrågor. Nordiska rådet med nordiska ministerrådet har nyligen genomfört en opinionsundersökning om inställningar till det nordiska samarbetet. Undersökningen omfattade 3400 personer i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland.

På frågan om de nordiska länderna borde samarbeta mera och på vilka arenor detta borde ske kommer försvars- och säkerhetspolitiken helt i spetsen vid sidan av  kriminalitetsförebyggandet och klimatfrågorna. Under kalla kriget var försvars- och säkerhetspolitiken tabu i det nordiska samarbetet. Nu är den en av våra huvudprioriteringar.

Nordiska rådet har sedan länge jobbat för att de nordiska länderna ska förstärka sina utrikes- försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten, inklusive samarbetet när det gäller civilberedskap och fredsförmedling. Jag vill också tacka det danska presidentskapet i Nordiska rådet för att man på riktigt har satt fokus på denna tematik. Ett gott exempel på detta var den försvarskonferens som ägde rum här i Köpenhamn i september. Nato och EU har ingenting emot att vi i Norden samarbetar tätare, tvärtom. Tillsammans har Norden en stor strategisk militär- och säkerhetspolitisk betydelse. I Nordiska rådet kommer vi att följa noggrant hur försvarsministrarnas arbete med implementeringen av Nordefcos vision 2025 fortsätter och önskar att samarbetet fördjupas som planerat.