Gränshinderrådets årsrapport 2023

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Gränshinderrådets främsta uppgift är att vara pådrivare mot de nationella politiska och administrativa systemen så att Norden kan bli en integrerad region där invånare enkelt kan arbeta, flytta, studera och starta företag över gränserna. Under 2023 har sex gränshinder avklarats, varav fem har lösts och ett är avskrivet som olösbart. Gränshinderrådet har särskilt fokuserat på fem temaområden: Digitalisering, Erkännande av yrkeskvalifikationer, Folkbokföringssamarbete, Gränsregional statistik och Skatterelaterade gränshinder. Gränshinderrådet har även, när mobilitetshämmande initiativ tagits på nationell nivå, agerat för att värna den grundläggande fria rörligheten mellan de nordiska länderna.
Útgáfunúmer
2024:701