WEBINAR: Lansering av Northern Lights-rapporten

23.03.21 | Arrangement
Klima og unge
Fotograf
Melany Rochester / Unsplash
Det svenske Skolverket er arrangør for lanseringen av den nyeste Northern Lights rapporten som kaster lys over nordiske ungdommers kunnskaper og verdier i demokrati- og samfunnsspørsmål.

Informasjon

Dato
23.03.2021
Tid
13:00 - 15:00

Publikasjonen baserer seg på den internasjonale studien ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) fra 2009 og 2016 og utgis av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

Nordiske land har lang tradisjoner for demokrati og nordiske studenter gjør det relativt bra i ICCS-undersøkelsene. Innbyggernes allmennutdannelse fortsetter likevel å utvikle seg og har fått økt oppmerksomhet i nyere utdanningsreformer. Dette indikerer at de som utvikler utdanningspolitikken forstår hvor viktig skolens rolle er i etableringen av demokratisk forståelse blant fremtidens innbyggere.   

Program

  • Velkommen og åpningskommentar fra Paula Lehtomäki, generalsekretær Nordisk ministerråd
  • Innledende kommentar fra Dr. Dirk Hastedt Executive Director, IEA NM
  • Presentasjon av rapporten: “Northern lights on civic and citizenship education” av Bryony Hoskins Department of Social Sciences, University of Roehampton
  • En dypere analyse av kapitlene 3 og 4 av medforfattere Idun Seland forsker ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved NOVA – Velferdsforskningsinstituttet, Oslo Met Norge og Heidi Biseth professor Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Universitetet i Sørøst-Norge

Moderator: Anne-Berit Kavli, seniorrådgiver, Avdeling for Barnehage- og Skoleutvikling ved Utdanningsdirektoratet, Norge