Folkeregistrering på Grønland

People in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du lese mer om folkeregistrering på Grønland og hvordan du får et personnummer og en bostedsattest.

Grønland har status som selvstyrt område innenfor riksfellesskapet Danmark, Færøyene og Grønland. Innbyggerne på Grønland er omfattet av reglene for folkeregistrering i Lov om Det Centrale Personregister, som  administreres av CPR-kontoret i Danmark og kommunene på Grønland. 

Du trenger et personnummer, også kalt cpr-nummer, i mange sammenhenger når du bor på Grønland, f.eks. når du skal åpne en bankkonto, skal til lege, betale skatt / fritas for skatt, få deg telefon m.m.

Er du nordisk statsborger, er du omfattet av avtalen om internordiske flyttinger, idet Grønland er omfattet av overenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om folkeregistrering. Det går derfor automatisk beskjed til folkeregisteret i hjemlandet ditt når du blir tatt opp i folkeregisteret på Grønland.

  Nordiske statsborgere

  Du blir tatt opp i det sentrale personregisteret og får et personnummer når du er registrert som innvandret til Grønland. Det gjør du ved å fylle ut en innvandringsblankett på ditt lokale borgerservicesenter i kommunen senest fem dager etter at du har flyttet til Grønland. Du kan finne ditt lokale borgerservicesenter via portalen Sullissivik (borgerservice). 

  Du har rett til å bli registrert som innreist hvis du vet at du skal oppholde deg på Grønland i minst tre måneder, og du har et sted å bo eller har et fast oppholdssted.

  Det er viktig at du er oppmerksom på at ditt danske/grønlandske personnummer ved folkeregistrering på Grønland ikke gir deg rett til gratis legehjelp og sykehusopphold i Danmark, resten av Norden og EU.

  Det kan være en god idé å få en bostedsattest. Bostedsattesten gjelder som ditt sykeforsikringsbevis når du skal kontakte helsevesenet i Danmark, Færøyene, Sverige, Norge, Finland eller Island. Etter at du er folkeregistrert, kan du hente en bostedsattest (mot gebyr) på ditt lokale borgerservicesenter. Du kan også selv skrive den ut gratis på Sullissivik.  

  Hvis du ikke er folkeregistrert på Grønland

  Du kan få et personnummer selv om du ikke er folkeregistrert på Grønland. Det forutsetter at du arbeider i landet.

  Du trenger personnummeret for å betale skatt. 

  For å få et "skattepersonnummer" må du henvende deg til SKAT og ta med:

  • Legitimasjon
  • Dokumentasjon på at du har bolig i et annet land
  • Ansettelseskontrakt med opplysninger om lønn og ansettelsesperiode
  • Eventuelt arbeids- og oppholdstillatelse

  Mer informasjon

  Kontakt myndighet
  Spør Info Norden

  Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.