Folkbokföring i Grönland

People in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Här kan du läsa mer om folkbokföring i Grönland och om hur du får ett personnummer och ett boendeintyg (bopælsattest).

Grönland har status som ett självstyrande område inom riksgemenskapen Danmark, Färöarna och Grönland. Medborgarna på Grönland omfattas av reglerna för folkbokföring i Lov om Det Centrale Personregister (danska lagen om det centrala folkbokföringsregistret) som administreras av CPR-kontoret i Danmark och kommunerna på Grönland. 

Du behöver ett personnummer, också kallat CPR-nummer, i många sammanhang när du bor på Grönland, till exempel när du ska öppna ett bankkonto, ska på läkarbesök, ska betala skatt/befrias från att betala skatt eller skaffa telefon.

Om du är nordisk medborgare omfattas du av avtalet om internordisk flytt, eftersom Grönland omfattas av överenskommelsen om folkbokföring mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Det skickas därför automatiskt ett meddelande till folkbokföringsregistret i ditt hemland när du tas med i folkbokföringsregistret på Grönland.

Nordiska medborgare

Du införs i det centrala personregistret och får ett personnummer när du är registrerad som invandrad till Grönland. Det gör du genom att fylla i en invandringsblankett på ditt lokala borgerservicecenter i kommunen senast fem dagar efter flytten till Grönland. Du hittar ditt lokala borgerservicecenter via portalen Sullissivik (medborgarservice)

Du har rätt att registreras som inrest om du vet att du ska vistas i Grönland i minst tre månader och har någonstans att bo eller har en fast uppehållsort.

Det är viktigt att vara uppmärksam på att ditt danska/grönländska personnummer vid folkbokföring i Grönland inte ger dig rätt till gratis läkarvård eller sjukhusvistelse i Danmark, resten av Norden eller EU.

Det kan också vara bra att få ett boendeintyg, en bopælsattest. Boendeintyget gäller som sjukförsäkringsbevis när du har kontakt med sjukvården i Danmark, Sverige, Norge, Finland eller på Island eller Färöarna. Efter att du har folkbokförts kan du hämta ett boendeintyg (mot avgift) på ditt lokala borgerservicecenter. Du kan också själv skriva ut intyget gratis på Sullissivik.  

Om du inte är folkbokförd i Grönland

Du kan få ett personnummer även om du inte är folkbokförd i Grönland. Det krävs dock att du arbetar i landet.

Du ska använda personnumret till att betala skatt. 

För att få ett "skattepersonnummer" ska du vända dig till SKAT och ta med dig:

  • Legitimation
  • Dokumentation på att du har bostad i ett annat land
  • Anställningsavtal med uppgifter om lön och anställningsperiod
  • Eventuellt arbets- och uppehållstillstånd

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.