Nordisk Ministerråd viser vei: integrerer 2030-agendaen i egen virksomhet

26.01.18 | Nyhet
Dagfinn Høybråten
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
For at vi effektivt skal kunne implementere den globale agendaen for bærekraftig utvikling, og de 17 globale målene i 2030-agendaen, må vi arbeide og samarbeide på alle plan. Det nordiske arbeidet for 2030-agendaen er forankret på høyeste hold i ministerrådet, og starter nå det viktige arbeidet med å integrere 2030-agendaen i egen virksomhet.

– Vi kan se at arbeidet med 2030-agendaen er høyt prioritert i de nordiske landene, og at Nordisk Ministerråd er i en unik posisjon til å støtte landene i dette arbeidet. Et viktig steg er å sikre at vi som organisasjon integrerer agendaen i vår egen virksomhet. Her har vi gode erfaringer å bygge på fra arbeidet med å integrere bærekraft-perspektivet i virksomheten, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten.  

Blant annet vil man arbeide for å sikre at ministerrådets omfattende prosjektvirksomhet løfter frem arbeidet med de globale målene i enda større grad enn tidligere. NMR har også en ambisjon om å integrere de globale målene i organisasjonens budsjett, samt involvere de nordiske institusjonene i arbeidet med agendaen.

– Nordisk Ministerråds arbeid har veldig mange koblinger til 2030-agendaen, sier Anniina Kristinsson, rådgiver for bærekraftig utvikling og programleder for NMRs 2030-satsning Generation 2030. – Jeg tror på at den satsningen vi nå setter i gang kommer til å synliggjøre disse koblingene, og samtidig oppfordre oss til å utvikle nye satsninger innenfor områder der vi fremdeles behøver å bli bedre.

I løpet av 2018 vil også alle ministerråd eller embetsmannskomiteer avholde tematiske diskusjoner rundt 2030-agendaen. Målet med dette er å legge vekt på de områdene hvor Norden har det største utfordringene med å nå de globale målene.  

– Vi vet at en av de aller største bærekraftsutfordringene vi har i Norden er arbeidet med mer bærekraftig forbruk og produksjon. Vi håper at vi kan mobilisere et stort, tverrsektorielt engasjement rundt denne utfordringen de neste årene, sier Kristinsson. 

Allerede kan man se at flere ministerråd har begynt å integrere 2030-agendaen aktivt i sitt arbeid, som for eksempel samarbeidsprogrammet (2017–2020) for Ministerrådet for fiskeri, havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (MR-FJLS) og Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram 2018–2021. I fremtiden skal alle nye samarbeidsprogram innen ministerrådet henvise til 2030-agendaen.

– Ministerrådet for FJLS har arbeidet målrettet med å integrere bærekraftmålene i sin politiske agenda. Til sommeren 2018 lanseres et fire- årig program for bærekraftig nordisk bioøkonomi, som tar utgangspunkt i bærekraftmålene og som kommer til å vise veien for bærekraftig utvikling i de blå og grønne sektorene i Norden, sier Torfi Jóhannesson, seniorrådgiver for bioøkonomi ved Nordisk ministerråd.