Nordisk toppmøte om skole på Arendalsuka

17.08.15 | Nyhet
Samme dag som tusenvis av forventningsfulle seksåringer gikk gjennom skoleporten for aller første gang, inviterte Nordisk ministerråd og Nordisk råd til debatt om deres fremtidige skolehverdag. Norges kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte Sveriges gymnas- og kunnskapsløftminister Aida Hadzialic, nordiske politikere, fagfolk, og et engasjert publikum på folkemøtet i Arendal.

Begge ministerne slo fast at de ønsker mer erfaringsutveksling på tvers av landegrensene på utdanningsfeltet.

- Det er ingen land det er mer relevant å sammenligne seg med enn våre nordiske naboer. Jeg synes det er underlig at man ofte velger å reise langt av gårde for å lære om god utdanning, fremfor å besøke våre nærmeste naboer der vi virkelig kan lære mye, sa Røe Isaksen.

Hva oppnår vi med reformer i skolen?

Den norske kunnskapsministeren viste til at alle de nordiske land- med unntak av Finland- har vært gjennom reformer de siste ti årene, og at vi i Norden med fordel kan lære av hverandres erfaringer før nye tiltak iverksettes i skolen.

- I Sverige har jeg inntrykk av at den tidligere regjeringen nærmest kastet ut tiltak i skolen i håp om noe skulle fungere. Spørsmålet er jo ikke hvor mange reformer vi setter i gang, spørsmålet er hva vi oppnår med reformene, sa Røe Isaksen, som fikk støtte av leder for det norske Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied.

- Finland er et land som får mye positiv oppmerksomhet for sine resultater. Der har de nesten ikke hatt reformer i skolen, det har vært ro og tillitt til lærene. Her i Norge har reformene nærmest avløst hverandre, og man har hatt en feilaktig tro på et par år med «quick fix» fremfor langsiktighet, sa Lied.

Trivsel og kunnskap hører sammen

Nordisk råds Annette Lind mener at Danmark står midt oppe i en reform som vil fungere godt også på lang sikt fordi den ikke har et ensidig fokus på kunnskap, men også vektlegger trivsel:

Vi har igangsatt en folkeskolereform som fungerer veldig godt, og vår ambisjon er at den neste generasjonen skal få den beste utdannelsen noensinne. Det oppnår vi blant annet ved å ha en lengre skolehverdag enn de øvrige nordiske land. Men det er ikke nok at barna får god kunnskap i skolen, for de skal også være glade for å være der. Hvert år har vi derfor iverksatt en nasjonal trivselsmåling. Jeg er ikke villig til å ofre barns trivsel til fordel for kunnskap- vi må vektlegge begge deler,sa Lind.

Debatt er viktig

Aida Hadzialic er opptatt av at vi også her i Norden må tørre å ta de store og tunge debattene om utdanning. Hun mener det er helt åpenbart at vi ikke bare kan «pumpe penger inn i skolen» uten å samtidig se nøye gjennom hvordan målstyringen i skolen egentlig foregår.

- I svensk skole i dag, er det helt umulig å svare på spørsmålet «Hvem styrer skolen?». OECD har forsøkt, men ingen kan svare på om det er regjeringen, riksdagen, kommunene, skolene eller rektorene som sitter med det endelige ansvaret. Det er et stort problem som vi må tørre å diskutere, sa Hadzialic.

Finske Kai Alajoki, president i Ungdommens nordiske råd, vektla også viktigheten av diskusjoner.

- Jeg håper at vi kan fortsette å ha denne typen debatter der vi møtes på tvers av nasjoner og på tvers av politiske nivåer til åpen diskusjon, for på den måten kan vi forhåpentligvis lære av hverandre slik at vi ikke gjentar hverandres feiltrinn, sa Alajoki.

«Vi lever i et sivilisert land»

Alle deltagerne i debatten var enige om at lærernes status bør heves.

Torbjørn Røe Isaksen erindret en episode under et ministerrådsmøte der han spurte en finsk embetsmann om hvordan det kunne ha seg at lærerne hadde så høy status i Finland. Han fikk følgende svar fra embetsmannen: «Vi lever i et sivilisert land».

Utdanningsdebatten fant sted under Arendalsuka 17.august 2015

Tittel: Lærer våre barn og ungdommer nok på skolen?

Innledere: Erling Barth, forsker ved Institutt for samfunnsforskning Sten Runar Ludvigsen, professor ved Institutt for pedagogikk UiO, og leder av Ludvigsen-utvalget

Deltagere: Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister, Norge Aida Hadzialic, gymnas- og kunnskapsløftminister, Sverige Annette Lind, folketingsrepresentant og talsperson i utdanningsspørsmål for Sosialdemokratene samt medlem av Nordisk råd, Danmark Heikki Holmås, stortingsrepresentant for SV, Norge Kai Alajoki, president i Ungdommens nordiske råd, Finland Nordiske lærerorganisasjoners samråd, representert ved Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet Norge

Arrangør: Arendalsuka i samarbeid med Nordisk ministerråd/Nordisk råd

Om Arendalsuka:

I 2012 ble følkemøtet i Arendal- Arendalsuka- arrangert for første gang. Arendalsuka skal være en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.