Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Nybildad baltisk kulturfond får nordiskt stöd

18.01.19 | Nyhet
Baltiska kulturfonden får 100 000 euro i stöd av Nordiska ministerrådet.

Baltiska kulturfonden får 100 000 euro i stöd av Nordiska ministerrådet.

Fotograf
Oskars Kupcis
Nordiska ministerrådet har beviljat 100 000 euro i stöd till den nybildade Baltiska kulturfonden. Den nya kulturfonden inledde sin verksamhet vid årsskiftet.

Summan är ett engångsstöd som ska stärka kulturfonden i uppstartsfasen och stödja det baltiska regionala samarbetet samt markera de baltiska ländernas 100 år av självständighet.

Tanken är att den nybildade kulturfonden ska använda pengarna till gemensamma baltiska satsningar i de nordiska länderna. Enligt Baltiska kulturfondens egna uppskattning kan stödsumman täcka uppemot fyra större kulturprojekt i Norden.

Vi vill gratulera Estland, Lettland och Litauen med den lyckosamma etableringen av Baltiska kulturfonden.

Margot Wallström

- Vi vill gratulera Estland, Lettland och Litauen med den lyckosamma etableringen av Baltiska kulturfonden. Ett gränsöverskridande samarbete inom kultur ger ett ovärderligt avtryck i kontakter mellan människor och det är ett viktigt fundament för förståelse mellan folk från olika länder. Det omfattande kultursamarbetet som vi ser på tvärs i Norden är ett ypperligt bevis för detta, säger Margot Wallström, som var ordförande för de nordiska samarbetsministrarna under 2018, då beslutet om stödet till kulturfonden fattades.

De tre baltiska länderna har i planeringen av sin kulturfond fört en dialog med de nordiska länderna för att dra lärdom av hur det nordiska kultursamarbetet fungerar. Bland annat Nordiska rådet och Nordiska kulturfonden har varit i dialog med balterna.

Baltiska kulturfonden inledde sin verksamhet den 1 januari. Estland är fondens första ordförande. Ordförandeskapet roterar mellan de tre länderna.

Kontakt