Onko pohjoismaista kieliyhteyttä olemassa?

Informasjon

Publish date
Abstract
Pohjoismaiden ministerineuvosto on toteuttanut kielitaitoa ja asenteita eri kieliä ja kulttuureita kohtaan kartoittavan kyselyn, johon osallistui yli 2 000 Pohjoismaissa asuvaa 16–25-vuotiasta nuorta.Kyselyn perusteella voidaan ennen kaikkea todeta, että nuorten itsensä kokema ruotsin, norjan ja tanskan ymmärtäminen vaihtelee suuresti eri Pohjoismaiden ja kielten välillä. Useassa maassa suuri enemmistö on sitä mieltä, että yhden tai useamman skandinaavisen kielen ymmärtäminen on vaikeaa.Raportissa keskustellaan myös siitä, miten tulokset voivat vaikuttaa pohjoismaiseen integraatioon ja identiteettiin.
Publication number
2021:002