Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

2040: Kun fossilfri flytrafik i Norden

04.11.21 | Nyhet
Flystriber kondensstriber
Photographer
Scanpix.dk
Nordisk Råd ønsker at gøre Norden til verdens første fossilfri luftfartsmarked i 2040.

Flere områder i Norden er stærkt afhængige af flytransport. Ambitionen bag forslaget, der i dag blev behandlet ved Nordisk Råds Session, er derfor at udvikle og omlægge flybranchen, så den kan bidrage til den grønne omstilling samtidig med at sikre god bevægelighed på tværs af grænser i Norden - til gavn for regionens fælles arbejdsmarked.

Det er rådets holdning, at en så stor omlægning bedst laves i fællesskab. Det er derfor et ønske fra Nordisk Råd, at de nordiske regeringer udvikler en fælles plan for, hvordan Norden bliver verdens første fossilfri luftfartsmarked i 2040.

Uenighed om detailstyring

Vedtagelsen gik dog ikke helt uden debat. Et stridspunkt var tillægskravet om, at der fra 2025 indføres krav om 5 % biobrændstof i alt flybrændstof til både indenrigsflyvninger og flyvninger mellem de nordiske lande.

Maria Stockhaus fra den konservative gruppe sagde:

- Vi synes det er ulykkeligt med alt den detailstyring. Det kan risikere at hindre udviklingen i stedet for at støtte den.

Omvendt argumenterede flere fra salen, at når man skaber et fælles nordisk marked for biobrændsel, vil det skubbe på udviklingen og sikre en mere kosteffektiv produktion på sigt.

Simon Holmström fra midtergruppen sagde således:

- Hvis markedet ikke selv løser problemer, så må vi udstikke retningslinjer. Et krav om 5% biobrændsel er ikke så stort et krav at stille.  

Freddy André Øvstegård fra den venstresocialistiske grønne gruppe istemte:

- Det er klogt at pege på specifikke løsninger for at få fart på industrierne. Hvis vi er villige til at tage en aktiv styring, kan vi både mindske udslippet og skabe grøn vækst og udvikling.

Enigheden om at skabe en fælles nordisk plan som kosteffektivt kan møde både nationale, nordiske, europæiske og globale klimamål, var der dog ingen tvivl om. Betænkningen blev vedtaget med enoghalvtreds stemmer. Ni stemte imod og ti undlod helt at stemme. Forslaget skal nu behandles af Nordisk Ministerråd.  

Til baggrund for forslaget lå rapporten Nordic Sustainable Aviation, som blev bestilt af de nordiske ministre for klima og miljø tilbage i 2020.

 

Interesseret i bæredygtig flyvning? Hør afsnittet 'The Future of Aviation' fra podcasten Nordic Talks, hvor Dag Falk-Petersen, CEO for norske Avinor, taler om fremtiden for elfly-branchen.