Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Vold begået af mænd mod kvinder skal bekæmpes

07.09.22 | Nyhet
iceland våld mot kvinnor
Photographer
norden.org
Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir, drøftede sammen med Udvalget for Velfærd i Norden løsninger på, hvordan myndigheder kan bekæmpe vold i nære relationer begået af mænd mod kvinder. En kriminalitet, der er steget under Covid19.

Udvalget for Velfærd i Norden mødtes i dag i Reykjavik med Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir, med det formål at drøfte ligestilling i Island og resten af Norden. Island er ifølge World Economic Forums Global Gender Gap Report det mest ligestillede land i verden, og de nordiske lande ligger generelt i top. Det betyder dog ikke, at der ikke er områder, hvor der er problemer.

Vold mod kvinder er steget under Covid19

Tone Wilhelmsen Trøen, udvalgets viceordfører og talsperson på ligestillingsområdet, bød velkommen med at fortælle om udvalgets fokus på ligestilling i udvalgets arbejde og spurgte ind til, hvordan statsministeren ser på udviklingen af vold mod kvinder i nære relationer.
Statsminister, Katrín Jakobsdóttir, fortalte, at dette er et problem på Island, og det har været stigende under Covid19.  - Hvis kvinder ikke er sikre mod vold og overgreb i deres eget hjem eller andre steder, så har vi ikke ligestilling, pointerede Katrín Jakobsdóttir, statsminister i Island. Statsministeren fulgte herefter op med at fortælle, hvordan hun som statsminister og minister for ligestilling bekæmper dette:   


- Regeringen i Island har sat ind på flere områder. Lovgivningen er blevet strammet, så gerningsmænd bedre kan retsforfølges, NGO’er og krisecentre har fået øget økonomi, forebyggelse helt ned i skolealderen er i gang og det er en topprioritet i politiet, lød det fra statsministeren.
 

Hvis kvinder ikke er sikre mod vold og overgreb i deres eget hjem eller andre steder, så har vi ikke ligestilling

Katrín Jakobsdóttir, statsminister i Island.

Kvinder rammes også på internettet

På mødet blev det også løftet frem, at internettets sociale platforme er blevet fora, hvor kvinder møder hadske kommenterer, der går på deres køn.


- Når kvinder lægges for had på internettet, afholder det nogle fra at indgå i digitale debatter på internettet som talspersoner for en sag eller et parti. Det er en trussel mod et ligestillet demokrati i de nordiske lande, og det skal vi bekæmpe, lyder det fra Tone Wilhelmsen Trøen, udvalgets viceordfører og talsperson på ligestilling.
 

Topprioritet i politiet

Rigspolitichefen i Island, Sigríður Björk Guðjónsdóttir, kan bekræfte, at bekæmpelsen af vold mod kvinder i nære relationer er et vigtigt fokusområde for politiet. Ud over at opklare disse sager pointerede rigspolitichefen vigtigheden af deres forbyggende kampagner og information rettet mod unge mænd med budskabet om ikke at begå vold mod kvinder. Politiet har ligeledes øget det opfølgende arbejde rettet mod både ofre og gerningsmænd med henblik på at undgå gentagelser.

 

Også et problem i samiske samfund

Vold i nære relationer og had på nettet er også et problem i det samiske samfund, lyder det fra Beaska Niilas fra Samisk Parlamentarisk Råd. Når det handler om had på nettet, er det ofte racistisk motiveret. Samerne rammes på deres etnicitet og kultur af andre, som ikke er samere. Beaska Niilas, mener dette bunder i manglende information og forståelse, og siger, at dette skal ændres fx gennem en højere indsats i undervisningen om samere i skolen. Internt i det samiske miljø, er der også vold mod kvinder begået af mænd. Flere krisecentre i nærområdet samt øget samisk kulturforståelse blandt sundhedspersonalet bør prioriteres fra myndighederne, fremhæver Beaska Niilas. Udvalget tager de Islandske og samiske erfaringer med sig i sit videre arbejde for at skabe et ligestillet Norden.