Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Nordisk solidaritet for fred

10.10.23 | Arrangement
alt=""
Photographer
Höfði Reykjavík Peace Centre
Islands formandskab for Nordisk Ministerråd og Höfði Reykjavík Peace Centre inviterer til samtale om de nordiske landes fremtidsvision for bæredygtig fred.

Informasjon

Dates
10 - 11.10.2023
Time
09:00 - 17:00
Location

Harpa
Austurbakki 2
Reykjavík
Island

Type
Konference

Bemærk, at alle tidspunkter er angivet i lokal tid (UTC).

Debatten om fred, nedrustning og fredelig løsning af konflikter har sjældent være vigtigere. Fred er en forudsætning for trivsel, lighed, social stabilitet samt beskyttelse af miljø og menneskerettigheder. 

Talere

Talerne er blandt andet:

  • Katrín Jakobsdóttir, Islands statsminister 
  • Amina J. Mohammed, FN’s vicegeneralsekretær og formand for FN’s udvalg for bæredygtig udvikling.
  • Guðmundur Ingi Guðbrandsson, samarbejdsminister 
  • Bruno Stagno Ugarte, Deputy Executive Director for Advocacy, Human Rights Watch
  • Sanam Naraghi Anderlini, direktør for Center for Women, Peace and Security LSE
  • Dag Nylander, direktør for NOREF
  • Mahbouba Seraj, kvinderettighedsaktivist og nomineret til Nobels fredspris

Paneldebatter arrangeret af Nordens fredsforskningsinstitutter, SIPRI, PRIO, DIIS, NUPI, TAPRI, Ålands Fredsinstitut samt CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation
 

Nordisk solidaritet for fred

Islands formandskab vil sætte særligt fokus på fredens store betydning som forudsætning for velfærd, menneskerettigheder og miljøbeskyttelse. Målet med konferencen i Reykjavik er at samle en dynamisk gruppe med kreative tænkere til en snak på tværs af generationer om, hvordan vi kan styrke det nordiske fredssamarbejde.

Historisk har de nordiske lande søgt fredelige løsninger på deres konflikter gennem dialog og samarbejde og gjort fælles front på den internationale scene for at værne om nordiske værdier såsom demokrati, lighed og menneskerettigheder. Der er bred enighed om, at der er en forbindelse mellem fattigdom og konflikter, og derfor er det også vigtigt at tackle de økonomiske årsager til konflikter, modvirke ulighed og opbygge velfungerende, retfærdige og inkluderende samfund. De nordiske lande er fortalere for multilateralt samarbejde som den mest effektive metode til at håndtere globale sikkerhedsudfordringer. De har længe været engagerede i nedrustning og våbenkontrol og har bidraget aktivt til at puste nyt liv i nedrustningsagendaen.

Konsekvenserne af Ruslands ulovlige invasion af Ukraine kan mærkes både i og uden for Europa, og sikkerhedssituationen i Vesten er fuldstændig forandret. Diskussionen om fred, nedrustning og fredelig løsning af konflikter har derfor sjældent været vigtigere. På grund af disse omstændigheder er det altafgørende, at de nordiske lande samarbejder og er solidariske med hinanden.

Klimakrisen er, ligesom krig, med til at fordrive folk fra deres hjem og sende dem i landflygtighed. Hvis den nuværende tendens fortsætter, vil klimakrisen føre til en kraftig stigning i migrationen i de kommende år og en markant stigning i antallet af klimaflygtninge. Kampen mod klimakrisens udfordringer er et af de vigtigste fundamenter for velfærd og sikkerhed, ligesom fred er grundlaget for, at vi skal kunne bekæmpe klimakrisen, opretholde social stabilitet og øge ligheden.

Det er altafgørende, at de nordiske lande samarbejder om at sætte klimaudfordringerne på dagsordenen på en måde, som gør en forskel. De nordiske lande kan og bør – i kraft af deres historiske og tætte samarbejde om velfærd, demokrati og menneskerettigheder – være en stærk drivkraft for fred på den internationale scene og fortalere for internationale freds- og nedrustningsaftaler.

Vi håber, at du kan komme og være med til at diskutere den nordiske fredsvision i Reykjavik.