Anne-Grethe Leine Bientie & Meerke Laimi Thomasson Vekterli (ill.)

Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja («En skikkelig flink reingjeter»)
Anne-Grethe Leine Bientie & Meerke Laimi Thomasson Vekterli (ill.): Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja. Bildebok, Iđut, 2014

Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja (“En skikkelig flink reingjeter”, ikke oversatt til norsk) er en historie om å være liten og få stort ansvar. På grunn av uheldige omstendigheter blir den lille gutten Jaahke overlatt til seg selv i fjellet for å gjete familiens reinflokk. Det blir etter hvert ensomt og kaldt, og han er redd ulvene skal komme. Selv om Jaahke er redd, sulten og våt, forlater han ikke flokken. Jaahke forsøker å være tålmodig, utholdende og ta ansvar. Han samler flokken på et nes og stenger flokken der i trygghet for natten. Han prøver å fiske, men får ingen fisk. Han vet at dersom han klarer å melke en reinsimle, vil han få mat både til seg og sin beste venn og hjelper, hunden. Heldigvis er Jaahkes flokk tam. Til slutt kommer far tilbake, men Jaahke forteller ikke noe om hvor sulten og redd han har vært. Far forstår at Jaahke har hatt det tøft. Han skryter av Jaahke og sier at han har vært en skikkelig flink reingjeter.

Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja gir et bilde av hvordan samiske barn gjennom tidene har blitt oppdratt til selvstendighet og ansvar, og gir samtidig et godt innblikk i barnets egne opplevelser, følelser og dilemmaer. Fortellingen er fortalt fra barnets synsvinkel, og viser hvordan Jaahke løser utfordringene.

Den sørsamiske teksten forteller mye med få ord og er både godt fortalt og poetisk. Bokens illustrasjoner er vakre og fungerer i godt samspill med fortellingen, samtidig som illustrasjonene bygger opp under barnets opplevelse av situasjonen. Gjennom bildene opplever leseren hvor lite barnet er i forhold til den mektige naturen rundt, og de bringer leseren nærmere barnets opplevelse. Samtidig gir tekst og bilder leseren muligheter og rom til å tenke selv, og stimulerer leserens egne tanker og fantasi.