Elin Bengtsson

Ormbunkslandet
Elin Bengtsson: Ormbunkslandet. Ungdomsbok, Natur & Kultur, 2016.

Elin Bengtssons ungdomsroman Ormbunkslandet handler om Margit og Mika, to søsken som elsker hverandre. I redskapsskjulet hjemme har de sitt fristed og gjemmested. Der kan de ligge tett inntil hverandre på stablene av hageputer, omgitt av fiskegarn, malingsbokser og verktøy, beskyttet fra mammaskritt og pappaøyne. Også skogen tilbyr ly, lar dem være regenter over sitt eget land, bregnelandet (ormbunkslandet).

Margit og Mika har lenge visst at deres relasjon ikke er akseptert, at det de gjør er unormalt og ekkelt i andres øyne. Når de som barn forsøkte å finne et ord for det på bibliotekets lånedatamaskin, fant de et som låt som et insekt, men "et kravlende skrukketroll snarere enn en sommerfugl".

Det er Margits fortelling vi får ta del i, men indirekte også Mikas, for de er jo ett. De har levd i symbiose hele livet, utkjempet en geriljakrig sammen mot verden. Helt til Mika bestemmer at det ikke går lenger, at deres kjærlighetsrelasjon må opphøre. Så han drar vekk, begynner på militærtjenesten og lar Margit være igjen, utestengt fra det eneste fellesskapet hun har kjent hele sitt liv. Hun makter det ikke, og for ikke å gå helt i stykker reiser hun også, til Malmö, til tross for at det bare er to måneder igjen til eksamen.

Med stor presisjon beskriver Elin Bengtsson Margits følelser for separasjonen hun selv ikke har valgt. Margits fortelling er hennes forsøk på å håndtere smerten og tomrommet og å finne en måte å gå videre på, finne nye sammenhenger å være i, nye mennesker å leve med. Det finnes ikke lenger noe bregneland for Margit, men det finnes andre typer land, solbærland. Og det finnes andre kamper som er verdt å kjempe. Kanskje.

Ormbunkslandet er en roman om å miste det aller kjæreste, det som gir livet all mening, og om å håndtere total ensomhet. Men det handler også om hvem som får elske hvem i samfunnets øyne. Gjennom sitt innfølende portrett av Margit gjør Elin Bengtsson det ubegripelige begripelig. Hun gjør det mulig for leseren å forstå på dypet også den mest tabubelagte av alle kjærligheter. Og hun gjør det med en prosa som er vakker, tett og poetisk. Her finnes ikke ett unødvendig ord, ikke én unødvendig setning. Elin Bengtssons omsorg for språket er av et slag man sjelden ser.

Elin Bengtsson er forfatter, kjønnsforsker og doktorgradsstipendiat ved Stockholms universitet. Hun debuterte i 2013 med ungdomsromanen Mellan vinter och himmelOrmbunkslandet er hennes andre roman, og den ble nominert til den prestisjetunge Augustprisen i 2016.