Joanna Rubin Dranger

Joanna Rubin Dranger

Joanna Rubin Dranger

Photographer
Anna Widoff
Joanna Rubin Dranger: Ihågkom oss till liv. Grafisk roman, Albert Bonniers Förlag, 2022.
Nominert til Nordisk råds litteraturpris 2023.

Da Joanna Rubin Dranger akkurat hadde blitt voksen, tok hennes elskede tante Susanne sitt eget liv. I den sjangeroverskridende boka Ihågkom oss till liv – en omfangsrik og vidtfavnende bok ikke bare i vekt og sidetall – framstiller Rubin Dranger i både tekst og bilder hvordan hun mange år senere begynner å nøste i det som førte til tantens selvmord, og hvordan hun bryter stillheten og omskrivingen hun har vokst opp med, der slektninger har vært «forsvunne» eller ikke blitt omtalt overhodet. Trådene fører til jødeforfølgelsene før og under andre verdenskrig i Tyskland, Polen, Litauen og Russland – men også til antisemittismen og unnfallenheten i de skandinaviske landene og de ødeleggende konsekvensene uviljen mot å hjelpe fikk der. De fører rett inn i mørket, til konsentrasjonsleire, mord og overgrep. Men også til gleden i å møte overlevende slektninger i USA og Israel. Rubin Dranger viser i tegning og bilder hvordan hun stilles overfor smertefulle nye og uventede spørsmål. Noen greier hun å besvare, andre ikke. At leseren også får oppleve og tenke rundt alle disse vanskelige hullene, er en av bokas mange styrker

.

 

Etter hvert som spørsmålene hoper seg opp, føler Joanna Rubin Dranger at hun må vite hva de myrdede het, og hvordan livene deres var. Å skrive og tegne de forsvunnes fortellinger blir en motstandshandling som nærmer seg magisk tenkning: nazistene utryddet disse menneskene og alle minnene deres, Rubin Dranger framkaller dem fra glemselen og viser livene de levde, liv som ble tatt fra dem.

 

Til sjuende og sist handler prosjektet om å adlyde den jødiske bønnens ord om å huske de døde til live. Når Rubin Dranger oppdager at det har eksistert en liten gutt i slekta som ble myrdet, og som ingen engang husker navnet på, lar hun leseren følge med på en fortvilet jakt etter svar. Å finne navnet hans betyr plutselig alt, og når hun endelig gjør det, kjenner både hun og leseren hvor viktig nettopp erindringen er – at den griper bakover, gjennom tiårene og retter opp. Slik blir boka i seg selv et slags metaprosjekt: Ved å gi oss de myrdedes navn og omsorgsfullt tegne av fotografiene og portrettene gjenskapes de døde. Historien kan ikke endres i ettertid, men de døde får liv når vi husker dem.

 

Stilen i boka er rett fram og enkel, både når det gjelder tekst og bilde, men den forenkler aldri. Blikket er konstant rettet mot mørket, både historiens og det mørket som Rubin Dranger snart oppdager i sitt eget indre. Slik skildrer Rubin Dranger ikke bare sin slekts historie, men også dens felles store traume – og hvordan dette traumet fortsetter å virke i generasjon etter generasjon og finnes også hos henne selv.

 

Ihågkom oss till liv er en intelligent kombinasjon av tekst og bilde som lar begge forsterke hverandre.
Effekten blir nærmest overveldende. Fotografier og andre dokumenter blandes med Rubin Drangers egne effektive tegninger, i en fortelling som har et helt eget uttrykk. Slik blir boka til den dokumentarromanen den omtales som på omslaget, men også til så mye mer: en grafisk roman, en historisk fortelling, en slags skriverdagbok og en selvbiografi. Både for henne og for leseren blir den også en prøvelse. Det som har skjedd, kommer så nær at man ikke kommer unna.

Joanna Rubin Dranger, født 1970, har siden debuten i 1999 publisert flere grafiske romaner som har fått mye oppmerksomhet. Ofte lar hun drastisk humor blandes med eksistensielle spørsmål, og flere ganger retter hun søkelyset mot samtidens trange kjønnsroller. I dag arbeider hun som professor ved Konstfack i Stockholm. At bokprosjektet hennes vokser fram mot en bakgrunn av økt, nygammel antisemittisme og fremmedfiendtlighet i Europa, unngår verken leserens eller Rubin Drangers oppmerksomhet. Hun viker ikke for historien som har vært. Men heller ikke for den som pågår. Ihågkom oss till liv er et stilistisk fullbyrdet verk og et modig tidsdokument. Hvordan vi leser boka, henger på mange måter sammen med flere av samtidens Europas skjebnespørsmål.