Ekspertgruppen for bærekraftig utvikling

Ekspertgruppen skal gi råd til Nordisk samarbeidskomité og samarbeidsministrene om bærekraftig utvikling.

Informasjon

Postadresse

Att: Fanny Rehula
Nordisk Ministerråds sekretariat
Ved stranden 18
DK-1061 København K

Kontakt
Telefon
+45 60 39 42 19

Innhold