Expertgruppen för hållbar utveckling

Expertgruppen ska tillhandahålla rådgivning åt Nordiska samarbetskommittén och samarbetsministrarna om hållbar utveckling.

Information

Postadress

Att: Anniina Kristinsson
Nordisk Ministerråds sekretariat
Ved stranden 18
DK-1061 København K

Innehåll

Personer