Opas: muutto Grönlantiin

Hvordan melder jeg tilflytning til Grønland?
Tälle sivulle on koottu tärkeimpiä asioita, joita Grönlantiin muuttavan on hyvä tietää ja muistaa muuton yhteydessä.

Jos olet Pohjoismaan kansalainen, voit vapaasti tulla Grönlantiin töihin ja asumaan. Et siis tarvitse viisumia etkä työ- tai oleskelulupaa.

Muuttotavarat

Jos muutat Grönlantiin Pohjoismaasta tai EU-maasta, voit yleensä tuoda muuttotavaroita maahan tullitta ja arvonlisäverotta. Kaikki tavarat laivataan Grönlantiin Aalborgin sataman kautta, eli sinun tulee ensin huolehtia tavaroiden kuljetuksesta Tanskaan. Jos olet saanut työpaikan Grönlannista, työnantaja maksaa yleensä koti-irtaimiston muuton ja huolehtii logistiikasta.

Huomaathan, että muuttotavaroiden joukossa ei saa olla mietoja tai väkeviä alkoholijuomia, tupakkatuotteita eikä helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Kaasupatruunoiden, tiettyjen kemikaalien ja muiden niin sanottujen vaarallisten tavaroiden kuljettamista muuttotavarana koskevat erityisrajoitukset. Jos viet aseita muuttotavarana, sinun tulee itse hakea tarvittavat luvat.

Arvonlisäveron palautus

Grönlanti on yksi niistä harvoista maailman maista, joka ei peri arvonlisäveroa. Jos olet ostanut uusia tavaroita Tanskasta ennen Grönlantiin muuttoasi, voit siksi hakea arvonlisäveron palautusta kaikista yli 300 Tanskan kruunun hintaisista ostoksista. Tavaroiden on oltava käyttämättömiä ja alkuperäisessä pakkauksessa. Lisäksi sinun tulee pyytää myyjäliikettä kirjoittamaan kuittiin grönlantilainen osoitteesi tai täyttämään tax-free-lomake.

Tämän jälkeen voit pyytää kuittiin tai tax-free-lomakkeeseen Grönlannin tulliviranomaisen leiman ja saada arvonlisäveron palautuksen.

Väestörekisteri

Jos olet Pohjoismaan kansalainen, olet velvollinen ilmoittamaan Grönlantiin muutosta ainoastaan silloin, jos aiot oleskella Grönlannissa yli kuusi kuukautta. Sinulla on kuitenkin oikeus saada kotikunta ja paikallinen henkilötunnus, jos aiot oleskella Grönlannissa yli kolme kuukautta ja sinulla on siellä vakituinen osoite.

Jos aiot oleskella Grönlannissa yli kuusi kuukautta, sinun tulee viiden päivän kuluessa Grönlantiin saapumisestasi ilmoittaa muutosta grönlantilaiseen asuinkuntaasi.

Muuttoilmoitus tehdään kunnan palvelupisteessä (Sullissivik). Muuttoilmoituksen tehtyäsi saat kotipaikkatodistuksen, joka toimii henkilötodistuksena.

Olet Tanskan tai jonkin toisen Pohjoismaan kansalainen

Jos muutat Grönlantiin Tanskasta ja sinulla on jo ennestään tanskalainen henkilötunnus, sinun tulee tehdä muuttoilmoitus viiden päivän kuluessa Grönlantiin saapumisestasi. Jos sinulla on sähköinen NemID-asiointitunnus, voit tehdä muuttoilmoituksen Grönlannin julkishallinnon asiointipalvelussa eli Sullissivik-sivustolla. Kun olet tehnyt muuttoilmoituksen, voit tilata kotipaikkatodistuksen Sullissivik-sivustolta.

Jos sinulla ei ole tanskalaista NemID-tunnusta, sinun tulee toimittaa muuttoilmoituslomake henkilökohtaisesti grönlantilaisen asuinkuntasi kunnantoimistoon tai kylätoimistoon. Jos et ole Tanskan kansalainen, saat henkilötunnuksen rekisteröityessäsi Grönlannin väestötietojärjestelmään. 

Muuttoilmoituksen tekeminen on maksutonta, ja muuttoilmoitukseen voi sisällyttää myös muut samaan ruokakuntaan kuuluvat muuttajat, jotka täyttävät maahantulon ehdot (avo- tai aviopuoliso, lapset jne.).

Muutat Grönlantiin Pohjoismaiden ulkopuolelta

Tee muuttoilmoitus tulokuntaasi. Jos et ole Pohjoismaan kansalainen, sinulla on oltava ulkomaalaislain mukainen oleskelulupa tai viranomaisten myöntämä todistus siitä, ettet tarvitse oleskelulupaa. Tanskan maahanmuuttovirasto (Udlændingestyrelsen) antaa lisätietoja kolmansien maiden kansalaisten työ- ja oleskeluluvista, perheenyhdistämisestä ja pysyvästä oleskeluluvasta.

Asuminen

Grönlannissa on monia eri asumismuotoja, mutta useimmat asuvat joko vuokralla tai omistusasunnossa. Asumisoikeusasunnot yleistyvät, mutta niitä on vähemmän kuin vuokra- ja omistusasuntoja. Kaikilla on oikeus ostaa kiinteistö Grönlannista, mutta et voi kuitenkaan ostaa tonttia, jolle kiinteistö on rakennettu.

Postin edelleenlähetys

Ota yhteyttä lähtömaan postilaitokseen ja selvitä, miten voit sopia postin edelleenlähetyksestä uuteen osoitteeseesi Grönlannissa.

Ajokortti

Jos muutat Grönlantiin, sinun tulee hankkia grönlantilainen ajokortti kuuden kuukauden kuluessa muutostasi. Mikäli sinulla on Tanskassa tai jossain toisessa Pohjoismaassa tai EU-valtiossa myönnetty ajokortti, voit saada ajokortin paikalliselta poliisiasemalta.

Verotus

Jos asut Grönlannissa vakinaisesti tai oleskelet siellä yli kuusi kuukautta, olet yleisesti verovelvollinen. Sinun tulee toisin sanoen ilmoittaa verottajalle kaikki tulosi ja maksaa niistä veroa Grönlantiin riippumatta siitä, onko tulo saatu Grönlannista vai ulkomailta.

Jos oleskelet Grönlannissa alle kuusi kuukautta, olet rajoitetusti verovelvollinen. Tällöin maksat veroa ainoastaan Grönlannissa saamastasi ansiotulosta.

Kun olet tehnyt muuttoilmoituksen, ota heti yhteyttä veroviranomaiseen ja tilaa verokortti. Jos muutat Grönlantiin Tanskasta, sinun tulee samalla hakea vapautusta Tanskan verotuksesta.

Sosiaaliturva

Eläkkeisiin, työttömyysvakuutukseen, sairauspäivärahaan, perhe-etuuksiin, vanhempainvapaaseen ja muuhun sosiaaliturvaan sovellettavat säännöt riippuvat siitä, minkä maan sosiaaliturvajärjestelmään kuulut.

Kuulut yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Jos et ole töissä, kuulut pääsääntöisesti asuinmaasi sosiaaliturvaan. Säännöstä on kuitenkin poikkeuksia. Ota yhteyttä asuin-, työskentely- tai opiskelumaasi viranomaisiin, jos olet epävarma siitä, minkä maan sosiaaliturvaan kuulut.

Eläke

Olet oikeutettu grönlantilaiseen vanhuuseläkkeeseen, jos olet Tanskan kansalainen tai jos kuulut pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen piiriin (Pohjoismaiden ja EU-/Eta-maiden kansalaiset). Voit alkaa saada grönlantilaista vanhuuseläkettä täytettyäsi 66 vuotta.

Eläkesäästäminen on Grönlannissa lakisääteistä, ja laissa säädetään, paljonko palkansaajan tulee vähintään säästää itselleen eläkettä. Vuonna 2021 lakisääteisen eläkemaksun suuruus on 7 % palkasta. Seuraavien neljän vuoden ajan eläkemaksun suuruus nousee yhdellä prosenttiyksiköllä vuodessa, niin että vuonna 2024 eläkemaksun osuus palkasta on vähintään 10 %.

Jos säästät eläkettä tanskalaiseen eläkelaitokseen ja saat työtä Grönlannista, sinun kannattaa pyytää eläkelaitoksestasi, että pääset niin sanotun § 53 A -järjestelmän piiriin. Näin vältyt Grönlannissa kerryttämäsi eläkkeen kaksinkertaiselta verotukselta. Ota yhteyttä eläkelaitokseesi ja kysy lisätietoja.

Terveyspalvelut

Kun olet rekisteröitynyt Grönlannin väestötietojärjestelmään, sinulla on oikeus samoihin terveyspalveluihin kuin muilla Grönlannin asukkailla. Terveyspalvelut ja lääkärin määräämät lääkkeet ovat sinulle tällöin maksuttomia.

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläinten maahantuontiin liittyy Grönlannissa tiettyjä rajoituksia. Tämä koskee etenkin koiria, joiden pito on kiellettyä suurissa osissa Grönlantia.

Koulu ja päivähoito

Grönlannissa on kymmenvuotinen oppivelvollisuus. Peruskoulu on maksuton kaikille Grönlannissa asuville. Koulut ja päiväkodit ovat Grönlannissa pääosin kunnallisia. Ota siis yhteyttä tulevaan asuinkuntaasi ja kysy lisätietoja.

Koulutus

Koulutus on Grönlannissa maksutonta aina perusopetuksesta korkea-asteen koulutukseen. Voit päästä grönlantilaiseen toisen asteen oppilaitokseen, jos olet suorittanut peruskoulun Tanskassa tai jossain toisessa Pohjoismaassa. Vastaavasti voit hakea korkea-asteen koulutukseen Grönlannissa, jos sinulla on grönlantilainen ylioppilastutkinto (GUX) tai sitä vastaava tutkinto jostain toisesta Pohjoismaasta. Grönlannissa on tarjolla lyhyttä, keskipitkää ja pitkää korkea-asteen koulutusta.

Tanskan tai muiden Pohjoismaiden kansalaiset voivat opiskella Grönlannissa yhdenvertaisesti grönlantilaisten kanssa. Voit siis hakea opiskelupaikkaa grönlantilaisesta oppilaitoksesta.

Opintotuki

Tiettyjen ehtojen täyttyessä voit saada grönlantilaista opintotukea. Ehdot ovat seuraavat:

  • Olet Tanskan kansalainen.
  • Asut vakinaisesti Grönlannissa.
  • Sinulla on opiskelupaikka ja opiskelet aktiivisesti.

Tanskalaiset ja färsaarelaiset opiskelijat täyttävät nämä ehdot, jos he asuvat vakinaisesti Grönlannissa ja opiskelevat aktiivisesti. Jos et täytä opintotuen saamisen ehtoja, voit hakea poikkeusta, mikäli pystyt dokumentoimaan, että sinulla on erityinen kytkös Grönlantiin.

Yleensä voit kuitenkin saada kotimaastasi opintotukea Grönlannissa suoritettaviin opintoihin.

Äänioikeus

Sinulla on äänioikeus Grönlannin ja Tanskan parlamenttivaaleissa, jos

  • olet täyttänyt 18 vuotta
  • olet Tanskan kansalainen
  • sinulla on ollut kotikunta Grönlannissa vähintään kuuden vaalipäivää edeltävän kuukauden ajan.

Jos et ole Tanskan kansalainen, sinulla on äänioikeus kuntavaaleissa, mikäli sinulla on ollut kotikunta Tanskassa, Färsaarilla tai Grönlannissa vähintään kolmen vaalipäivää edeltävän vuoden ajan.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.