Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Swedish.

Nordiska diskussioner på SuomiAreena

15.07.19 | Viðburður
Nordiska frågor och lösningar diskuteras flitigt också i år på SuomiAreena i Björneborg 15-19 juli 2019.

Upplýsingar

Dates
15 - 17.07.2019
Location

Finnland

Type
Debattmöte

Nordiska ministerrådets stora debatt på onsdag 17.7 handlar om Östersjön och hur vi genom nordiskt-baltiskt samarbete, genom innovation och genom hårt arbete kan rädda världens mest förorenade hav. Diskussionen genomförs i samarbete med Nordic Investment Bank, John Nurminen Stiftelsen och Moomin Characters. I diskussionen deltar bl.a. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki och CEO för Nordic Investment Bank, Henrik Normann.  Moderator är TV-profilen Mark Levengood.

Många andra viktiga samhällsfrågor kommer också att diskuteras ur ett nordiskt perspektiv, bl.a. vilka myter som finns kring invandrarkvinnor och hur dessa kvinnor bättre kan integreras och komma in på arbetsmarknaden. Tillsammans med Pohjola-Nordens ungdomsförbund ordnas också en diskussion om unga och rörlighet i Norden.

I samarbete med Föreningarna Nordens förbund ordnas ett samtala om Nordens nya relevans, en diskussion som tar avstamp i den publikation som riksdagens framtidsutskott utkom med under våren.

Den nordiska paviljongen är öppen varje dag under SuomiAreena och förutom spännande människomöten och gott kaffe, erbjuder paviljongen också på information om hur vi kan skapa ett ännu öppnare Norden och möjliggöra att det ska vara ännu lättare att flytta, pendla, studera och driva företag i Norden.