222. Jorodd Asphjell (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
222
Speaker role
S-gruppens talsperson
Date

Jeg vil understreke det gode innlegget som Oddný G. Harðardóttir holdt, for å framsnakke et tettere og bedre samarbeid mellom Norden og Nord-Amerika.

I mai i år hadde jeg gleden av å være i Seattle og være med på åpningen av Nordic Museum. Det sies at når det gjelder 17. mai-tog, er det Oslo som er størst, Bergen er nr. 2, og så er Seattle nr. 3. Det sier noe om hvor mange innbyggere som bor i Seattle, som har røtter i Norge. I forbindelse med åpningen av museet, samlet frivillige inn 50 millioner dollar for å reise det, for å ivareta den historiske og kulturelle biten fra Norden.

Dette arbeidet bør styrkes i tiden framover, ikke minst nordområdepolitikken, der vi har veldig felles interesser. Norge har mange prosjekter knyttet til utdanning og forskning og ikke minst til samspillet mellom turisme og utdanning i dette området.

Jeg hilser forslaget velkommen og håper at vi kan bidra til å øke samarbeidet mellom Nord-Amerika og Norden, for det har stor betydning for næringslivspolitikken vår, for kulturen vår, utdanning og forskning, og ikke minst for kulturelt samkvem mellom Seattle og andre plasser i Norden at vi støtter opp under de prosjektene som er gjennomført der.