Høyere utdanning på Island

Aðgangur að háskólamenntun á Íslandi
Her kan du lese om høyere utdanning på Island.

Islandske høyskoler og universiteter

Den som har planer om å studere på høyskolenivå, må ha avlagt islandsk studenteksamen eller gjennomgått en likeverdig utdanning. Universitetene og høyskolene har rett til å angi særlige opptakskrav og velge ut studenter ved hjelp av opptaksprøver eller nivåtester. Statsborgere i de øvrige nordiske landene har samme rettigheter som islandske statsborgere til å søke høyere utdanning.

Island har sju universiteter og et antall regionale høyskolesentre. Fem av disse er statlige universiteter. På de enkelte universitetenes og høyskolenes nettsider finner du mer informasjon om opptakskrav og opptaksregler for ulike høyskoleprogrammer samt undervisningskataloger og kursbeskrivelser, søknadsskjemaer og informasjon om registrerings- og studieavgifter.

Hva må jeg vite før jeg begynner å studere på en islandsk høyskole?

Språkkunnskaper

Undervisningen ved islandske læresteder foregår som regel på islandsk. På både grunnleggende og høyere nivå finnes det likevel kurs som utgjør unntaket fra den regelen. Undervisning i fremmedspråk skjer for eksempel for det meste på det aktuelle språket, og i et lite antall grunnleggende utdanningsprogrammer undervises det helt og holdent på engelsk.

Flere universiteter tilbyr enkeltkurs eller hele programmer på engelsk. De fleste universiteter og mange individuelle programmer har også en internasjonal koordinator som har til oppgave å bistå utenlandske studenter. Pensum er på engelsk i flere fag, men islandsk studiemateriell brukes i programmer som først og fremst har lokal relevans, som for eksempel juss. I noen programmer brukes til dels studiemateriell på skandinaviske språk.

Studiefinansiering

Studenter ved private universiteter betaler studieavgift, mens statlige universiteter bare krever en registreringsavgift.

Studielånefondet Menntasjóður námsmanna tilbyr studielån så lenge studiene varer. 

Generell informasjon om studier på Island

Opptak til høyskole – grunnutdanning

Den som vil melde seg på høyskolestudier på Island, må som regel ha avlagt islandsk videregående eksamen eller annen avsluttende eksamen på kvalifikasjonsnivå 3 i henhold til læreplanen for videregående skole, eller en likeverdig eksamen fra et annet land. Alle høyskoler og universiteter har sine egne bestemmelser om unntak fra disse reglene. 

Ettersom søknadsfristen varierer, anbefales det å innhente informasjon fra hver enkelt høyskole eller universitet

Hvordan søker jeg høyskoleplass på Island?

Du finner mer informasjon om opptakskrav og opptaksregler for de ulike utdanningsprogrammene samt undervisningskataloger og kursbeskrivelser, søknadsskjemaer og informasjon om registrerings- og studieavgifter på universitetenes og høyskolenes nettsider.

Opptak til høyskole – videre utdanning

Alle islandske høyskoler tilbyr videre utdanning etter fullført grunnutdanning. Det finnes et stort antall programmer å velge mellom, og det lønner seg å lese informasjonen om programmer, kurs og opptakskrav på høyskolenes nettsider inngående. 

Islandske høyskolers internasjonale samarbeid

Islandske høyskoler og universiteter deltar aktivt i internasjonalt samarbeid, blant annet Erasmus og Nordplus. Det enkleste er å finne informasjon om dette på nettsidene til den enkelte høyskolen. Hver høyskole har også et internasjonalt kontor som kan gi mer informasjon.

Høyere utdanning i andre nordiske land

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om høyere utdanning på Island på de enkelte høyskolenes nettsider og på nettsidene til Menntamálastofnun.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.