Arendalsuka 2022

alt=""

Arendalsuka folk

Fotograf
Tor Erik Schrøder, NTB, Ritzau Scanpix
15.–18. august 2022: Arendalsuka i Norge

Også i år blir demokratifestivalen i Arendal årets store møtested for politikk- og samfunnsinteresserte. Nordisk ministerråd er på plass for å diskutere nordiske utfordringer og løsninger på hvordan vi skal skape verdens mest bærekraftige og integrerte region. Velkommen til Nordens telt på Rådhuskaia i Arendal! Eller følg livestrømmingen av arrangementene, hvor du enn befinner deg i Norden.  

Arrangement

15. august kl. 16.00: De unges mentale helse – hvordan skal vi nå nullvisjon for selvmord?

Altfor mange unge i Norden sliter med psykiske utfordringer. Det går ut over trivselen, kan føre til isolasjon, og til syvende og sist velger noen unge å ta sitt eget liv. Hvorfor kan det gå så galt, og hva kan vi gjøre med det?

16. august kl 8.30: Sirkulært markedsdiplomati i Norden

De lokala marknaderna behöver ambassadörer mer än någonsin. Hur kan man använda ambassadinstrumentet för att påskynda den cirkulära marknadsutvecklingen i olika länder?

16. august kl. 10.30: Nordisk råd 70 år – sikkerhet i Norden

Russland invaderer Ukraina – hva gjør Norden? Hvordan bør de nordiske landene sammen reagere på den russiske aggresjonen, og hvilke tiltak bør de nordiske landene iverksette for å sikre fred og stabilitet i vår region?

16. august kl. 13.00: Ukraina og flyktningkrisen – hvordan bør vi handle?

Russlands invasjon av Ukraina har utløst en av de raskest voksende flyktningkrisene siden andre verdenskrig. Hvordan bør vi handle for å ta imot den nye flyktningbølgen best mulig? Hva er lærdommen fra 2015? Og hva kan vi lære av våre nordiske naboer når det gjelder bosted, språkopplæring, mottak av enslige barn, og barn i familier?

16. august kl 14.30: Nordisk utbildning - verklighet eller fantasi

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) och Info Norden (Nordiska ministerrådets informationstjänst) bjuder in till en debatt där vi diskuterar utmaningar kring nordisk mobilitet och högre utbildning.

16. august kl. 16.00: Den involverte pasient - Nordens mulighet for bærekraftig helsetjeneste til 2030

Norden skal være verdens mest integrerte helseregion innen 2030, men skal den også være den mest involverte? Pandemien har vist oss et skift i bruk og muligheter med digitale helseløsninger.

17. august kl 9.00: Sirkulært Diplomati - Nordisk samarbeid, er det vits?

Varför ska man samarbeta i Norden när det gäller cirkulär ekonomi? Borde man inte hellre fokusera på Norge? Hur kan en gemensam röst i Norden göra skillnad? Hur upplever företagen det i praktiken?

17. august kl. 10.30: Havet - må vi velge mellom beskyttelse eller benyttelse?

I dag står vi overfor to kriser samtidig som må løses - en energi- og klimakrise, og en biologisk mangfoldskrise. Hvordan vi får til en helhetlig plan for havet, som tar i betraktning både klima, natur, mangfoldige næringsinteresser og våre naboer? Kan man bli for pragmatisk når man lager planene for havbruk?

17. august kl. 13.00: Framtidens byggeri - bærekraft i fremste rekke

Framtidens konstruksjon skal være bærekraftig – men hvordan skal vi bygge, med hvilke materialer, og hva med arkitekturen? Utfordringene i byggebransjen er åpenbare: Bygg står til sammen for om lag 40 prosent av de globale CO2-utslippene. Den gode nyheten er at noe kan gjøres med det!

18. august kl. 8.30: Nordisk AI & data - en felles strategi. Hva kan vi lære av hverandre?

Vår visjon er at Norden skal bli den ledende region innen digitalisering, etisk AI og ansvarlig bruk av data innen 2030. Hva må til for å overvinne barrierene og nå denne visjonen? Hva er våre sterke sider og hva er de beste fremgangsmåtene vi kan lære av i de nordiske landene?

18. august kl. 12.30: Hållbar finansiering ger resultat - hur norska företag kan bidra till den gröna omställningen

Seminariet presenterar de internationella finansinstituten Nefco och NIB och visar hur hållbar finansiering hjälper deras kunder att påskynda den gröna omställningen i Norge och globalt.