Om Nordisk samarbeidskomité (NSK)

Nordisk samarbeidskomité har ansvar for den løpende koordineringen av samarbeidet og er også styre for ministerrådets sekretariat i København. Nordisk samarbeidskomité består av høyere tjenestemenn fra de respektive landenes statsforvaltning.

regjeringssamarbeid. I praksis utføres dette imidlertid av de nordiske samarbeidsministrene. De delegerer i sin tur den løpende koordineringen til den nordiske samarbeidskomiteen.

Samarbeidskomiteen er også styre for ministerrådets sekretariat i i København og forbereder og følger opp anliggender som samarbeidsministrene tar stilling til.

Samarbeidskomiteen møtes som regel 8-10 ganger i året under ledelse av tjenestemenn fra det land som har formannskapet. Formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet roterer mellom de nordiske landene og byttes hvert kalenderår.

Det finnes  samarbeidskontorer i alle de nordiske landene og de selvstyrte områdene som samordner arbeidet mellom ministerrådet (samarbeidsministrene) og de nasjonale sentralforvaltningene.