Utenriksdepartementet, Sekretariatet for ministeren for nordisk samarbeid (DK)

Informasjon

Postadresse

Asiatisk Plads 2, 1448 København K