Utenriksdepartementet, Sekretariatet for ministeren for nordisk samarbeid (DK)

Informasjon