Ordbøker med nordiske språk

Ordbog
Fotograf
Ane Cecilie Blichfeldt
Det finnes mange ordbøker for de nordiske språkene på nettet. Her finner du en liste over nettbaserte ordbøker på ett eller flere nordiske språk som er lette å bruke og søke i.

Flere av ordbøkene på listen har fått støtte av Nordisk ministerråd og Nordisk kulturfond. Vi tar gjerne imot tips om andre nordiske nettordbøker som mangler på listen vår.

Dansk

 • Den Danske Ordbog (DDO): Her finner du rundt 95 000 oppslagsord, og i tillegg også betydningsforklaringer, grammatiske forklaringer, sitater og faste uttrykk. Dansk/dansk.
 • Ordbog over det danske Sprog (ODS): En historisk ordbok over det danske språket i perioden 1700–1950. Gratis.
 • Sproget.dk: Det danske språkrådets nettsted. Her finner du en omfattende søkefunksjon. Dansk/dansk. Gratis.
 • Dansk rettskrivningsordbok: Inneholder den nyeste utgaven av dansk rettskrivningsordbok. Gratis.

Dansk/svensk

 • Dansk-og-svensk.dk: Et nettsted med 40 dansk-svenske gratis ordbøker. Nettstedet har en søkefunksjon for mer enn 74 000 svenske oppslagsord. Du kan også blant annet få gratis hjelp med å oversette vanskelige ord mellom dansk og svensk.

Svensk

 • Svenska Akademiens Ordlista (SAOL): Tilsvarer den danske rettskrivingsordboken, men nettversjonen består av skannede utgaver. Finnes også som mobilapp med en søkefunksjon som er en betalingstjeneste.
 • Svenska Akademiens Ordbok (SAOB): En historisk svensk ordbok. Gratis.
 • Projekt Runeberg: En samling med skannede ordbøker. Alle ordbøkene er gratis. Her finner du blant annet Svenska akademiens ordliste i åtte forskjellige utgaver (fra 1874 til 1991), svensk etymylogisk ordliste og en svensk-norsk ordbok.
 • Rikstermbanken: Sveriges nasjonale termbank. Rikstermbanken inneholder termer og begreper fra et stort antall fagområder. I Rikstermbanken finner du stort sett termer på svensk, men også på flere av minoritetsspråkene i Sverige og på andre språk, blant annet engelsk, fransk, tysk og russisk. Rikstermbanken er gratis og åpen for alle, enten du er journalist, oversetter, saksbehandler ved en offentlig etat eller en vanlig innbygger.
 • Finlandssvensk ordbok: En nettutgave av Finlandssvensk ordbok fra Institutet för de inhemska språken, fra 2008. Gratis.

Færøysk

 • Sprotin.fo: Et forlag som gir deg tilgang til 16 færøyske ordbøker. Gratis.

Norsk

 • Ordbøkene.no: Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Tjenesten er fra Språkrådet og Universitetet i Bergen. Gratis.
 • Norsk Ordbok: Ordbok på bokmål og nynorsk fra Universitetet i Oslo. Gratis.

Islandsk

Islandsk/diverse andre språk, inkludert de nordiske

 • ISLEX: En gratis ordbok med oversettelser mellom islandsk og henholdsvis svensk, dansk og norsk.
 • Islandsk ordbok: En ordbok med oversettelser mellom islandsk og engelsk og mellom islandsk og dansk. Betalingstjeneste.
 • Orðabanki: En islandsk ordbok med oversettelser fra islandsk til andre nordiske språk. Gratis.
 • Snara.is: En islandsk ordbok med oversettelser til og fra dansk, engelsk, fransk og spansk. Betalingstjeneste.
 • Frasar.net: Oversettelse av fraser mellom dansk og islandsk. Det er også mulig å høre frasene uttalt på dansk. Gratis.

Finsk/svensk/engelsk

Grønlandsk/dansk

Samisk

Flere nordiske språk

 • Nordisk miniordbok: En nettbasert ordbok for barn og ungdom mellom ti og tolv år. Målet med ordboken er å gi barn et verktøy for å forbedre den nordiske språkforståelsen og la barna i Norden øve på å lese, forstå og høre på nabospråkene. Gratis.
 • Google Translate: Googles eget oversettelsesverktøy, der du kan oversette eller slå opp ord. Google oversetter alt fra enkeltord og setninger til hele nettsider og dokumenter som lastes opp. De nordiske språkene som er tilgjengelige, er dansk, svensk, norsk, finsk og islandsk. Gratis.
 • Wiktionary: Wikibasert ordbok og oppslagsverk, der hvem som helst kan oppdatere og legge til informasjon i samlingen. Mange av de nordiske språkene er representert, men i varierende omfang.
 • Tvärslå: En samling med flere online-ordbøker på de nordiske språkene. Gratis.
 • Gratisordbok.se: Samling med ordbøker med oversettelser mellom flere språk. Her finner du ordbøker på flere av de nordiske og mange andre språk. Gratis.
 • The free dicionaries project: En gratis ordbok med språk fra hele verden. Av de nordiske er dansk, svensk, norsk (bokmål og nynorsk), finsk, islandsk og færøyisk inkludert.
 • Freelang: Består av en mengde gratisordbøker. Du kan oversette fra finsk, færøysk, dansk, svensk og norsk til engelsk, og omvendt. Du kan også laste ned forskjellige ordbøker til PC-en.

Ordlister og tematisk ordnede oppslagsord.

 • Lexins bildtema: Består av ordlister som forklarer ord på de nordiske språkene ved hjelp av lyd og bilder. Ordlistene finnes på dansk, svensk, finsk, bokmål og nynorsk. Gratis.
 • Nordiske møteord: En nordisk møteordliste med termer som er relevante når man avholder møter sammen med personer fra andre nordiske land.
 • IATE: En ordliste med EU-spesifikke termer og uttrykk. Her kan du slå opp termer på blant annet svensk, dansk, finsk og engelsk.
 • Nordisk arkivterminologi – NAT: Et arkiv med termer. Du kan søke på oversettelser mellom engelsk og de nordiske språkene. Gratis.

Lenkesamlinger for ordbøker.

 • Sproget.dk: Et dansk nettsted medlenker til ordbøker mellom mange forskjellige språk.
 • isof.se: En lenkesamling med blant annet svenske, nordiske og engelske ordbøker. Bak nettstedet står Institutet för språk och folkminnen i Sverige.
 • Lexilogos.com: Samling med lenker til ordbøker på all verdens språk. Blant de nordiske språkene finnes det lenker til danskefinskesvenske og norske ordbøker. 
 • Finlands institut för de inhemska språken: Liste over en lang rekke nordiske ordbøker og tematiske ordlister.