Plasser Norden i verden

«The Nordic Way» er ett av verdens sterkeste varemerker. Som medarbeider i Nordisk råd og Nordisk ministerråd får du en unik oppgave med å gjøre Norden enda mer vellykket og utadvendt.
Se de store sammenhengene som seniorrådgiver

Som medarbeider ved Nordisk råd og Nordisk ministerråd får du en plass i et nettverk av fageksperter. Vi kommer fra forskjellige land, men vi snakker alle nesten det samme språket. Vi er forent i fokuset på kunnskap og troen på at grenser er noe som kan flyttes med kloke beslutninger. Utfordringene vil være store. Det vil blir mye reising. Arbeidet vil kreve målrettet innsats. Heldigvis. For det gir deg en karriere med samlende kraft og en følelse av å bruke livet til noe betydningsfullt.

Som rådgiver eller seniorrådgiver får du bruk for den akademiske kompetansen din når du, sammen med eksperter, forskere og politikere, legger strategiene som skal utgjøre fundamentet for den nordiske fremtiden. Du kan fortsette karrieren din i den politisk styrte verden du sikkert allerede kommer fra – men nå i fem land og tre selvstyrte områder på én gang.

Det internasjonale perspektivet du tar med deg blir nå en enda viktigere del av personligheten din enn tidligere. For selv om noen vil kalle oss små, har vi bruk for mennesker som er gode til å se store sammenhenger.

Når åremålet er over, kan du vise til en CV som etter åtte års tjeneste fungerer som en bekreftelse på dine evner og en billett til neste internasjonale jobb.

Styrk et sterkt varemerke som stabsmedarbeider

Du kan se frem til et arbeidsliv som både faglig, personlig og geografisk vil være en reise. Det vil si, hvis du kan finne deg til rette med nettverksmøter under midnattssol, konferanser i isbjørnområder og møter i verdens hovedsteder. Du får tilgang til et stort internasjonalt nettverk og et arbeid som åpner dører til en grenseløs karriere.

Som stabsmedarbeider ved Nordisk råd og Nordisk ministerråd har du muligheten til en karriere i den internasjonale frontlinjen – alltid med en nordisk vinkling. Du får det travelt med å hjelpe kolleger i København og på tvers av Norden med å styrke Nordens allerede eksepsjonelle varemerke.

Du er en del av en organisasjon hvor rollen din ikke bare er å hjelpe til med å gjøre politikk til virkelighet, men også virkelighet til politikk. Dine arbeidsoppgaver og innsats er med på å bestemme hvor stort det faglige nettverket ditt blir, og dermed også hvor din videre internasjonale karriere går.

Gjør oss enda mer kjent som koordinator

Som koordinator er du daglig med på å posisjonere Norden som en sterk aktør på den internasjonale scenen. Sammen med kolleger og samarbeidspartnere i de nordiske landene er du med på å fremme kjennskapen til f.eks. nordisk film, nordisk litteratur og nordisk miljøsertifisering.

Du bygger resultatene dine på detaljfokusert innsats, slik at mennesker utenfor Norden også får en fornemmelse for hvem vi er, og hva vi står for. Samtidig kan du være med på å utforme din egen stilling og rammene for jobben din.