Søk jobb hos oss

Mennesker, der griner
Photographer
Ricky John Malloy
Alle våre ledige stillinger blir utlyst på norden.org og på nettsteder i hele Norden. For å komme i betraktning til de utlyste stillingene innenfor det nordiske samarbeidet må du ha statsborgerskap i et av de nordiske landene.
Fra søknad til jobbintervju

Du søker en stilling hos oss på norden.org. Vi tar ikke imot uoppfordrede søknader.

• [Ledige stillinger]

I de fleste tilfeller innkalles fem personer til jobbintervju. Jobbintervjuene foregår som regel på Nordisk ministerråd / Nordisk råds sekretariat, Ved Stranden 18, i København.

I jobbintervjuet deltar sjefen for avdelingen der du søker en stilling, og ofte også en medarbeider fra den samme avdelingen samt en representant fra HR-avdelingen.

Hvis du reiser til København fra utlandet for å delta i jobbintervjuet, dekker vi reiseomkostningene.

Hvis du går videre i prosessen, er det mulig vi gjerne vil møte deg igjen før vi fatter en endelig beslutning om ansettelse. Også det andre jobbintervjuet finner sted i København. I forbindelse med den vil du som regel også møte en representant fra vår personalforening. Du får dessuten informasjon om vår relocation-pakke, som gjør en eventuell flytting til København langt mindre komplisert.

For visse stillinger ønsker vi dessuten at de beste kandidatene tar en egnethetstest.

Vi bestreber oss på å gjennomføre rekrutteringsprosessen så effektivt og smidig som mulig, men ettersom vi ofte møter kandidater fra hele Norden, kan prosessen trekke ut og noen ganger vare opp til 6 uker. Du kan alltid stille spørsmål om prosessen ved å sende en e-post til: hr@norden.org.

Sentrale kvalifikasjoner for våre stillingskategorier

Hos Nordisk råd og Nordisk ministerråd kan medarbeiderne deles inn i fire primære stillingskategorier:

• Avdelingssjefer

• Seniorrådgivere og rådgivere

• Administrative medarbeidere

• Avdelingskoordinatorer og koordinatorer

Uansett hvilken stilling du er interessert i, gjelder et felles språkkrav: Alle som arbeider hos oss, skal kunne snakke og skrive enten svensk, norsk eller dansk flytende, ettersom disse tre er arbeidsspråkene våre. Alle medarbeiderne våre bør dessuten snakke flytende engelsk.  Hvis du blir involvert i samarbeid med de baltiske landene, vil det i visse stillinger være en forutsetning at du kan kommunisere på det lokale språket.

Vi krever statsborgerskap i et av de nordiske landene. 

Dessuten ønsker vi at våre medarbeidere:

• har en bred og god yrkesmessig kompetanse innenfor sitt spesielle område

• leverer gode og enkle løsninger

• tar initiativ, deler av sin kunnskap og tar ansvar

• møter mennesker med respekt, åpenhet og tillit

I tillegg til medarbeidere som er spesialiserte innenfor disse områdene, ansetter vi også kommunikasjons-, IT-, økonomi-, service- og personalrelaterte eksperter.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har arbeidet innenfor statsforvaltning, offentlig sektor eller en internasjonal organisasjon.

Formannskapet for Nordisk ministerråd går på tur mellom medlemslandene. I praksis betyr det at det blir holdt møter over hele Norden, og du må derfor være innstilt på mange reisedager i året hvis du jobber hos oss.

I rekrutteringen prioriterer vi mangfold når det gjelder kjønn og nasjonalitet, og vi er spesielt omhyggelige med å sikre at medarbeiderne våre kommer fra alle de nordiske landene. På den måten bidrar vi til å bevare det nordiske elementet i alle organisasjoner og institusjoner.

Sekretariatet for Nordisk råd, Nordisk ministerråd og Nordisk kulturfond ligger alle tre i den samme bygningen i det sentrale København. De har samme vilkår for sine medarbeidere.

Opprett en jobbagent

Ved å abonnere på tjenesten vår, får du beskjed så snart det blir lagt ut en ny ledig stilling i det nordiske samarbeidet.

Du skreddersyr abonnementet ved å velge de organisasjonene og emne- og interesseområdene som skal inkluderes. Deretter vil du omgående få beskjed når det blir lagt ut en relevant stilling i det nordiske samarbeidet.

Studiejobb

Studenter har mulighet for å få deltidsjobb i Nordens Hus. Vi forventer at studentmedhjelperne våre studerer på universitetet eller en tilsvarende utdanning og har mulighet for å jobbe 10–15 timer per uke. Det er et krav at man snakke og skriver flytende dansk, norsk eller svensk. Arbeidsoppgavene er veldig varierte. Vi legger vekt på å gi studentmedhjelperne våre relevante og utviklende arbeidsoppgaver, men en del oppgaver er også praktiske og rutinepregede.

Selve arbeidstiden kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass og følger nasjonale regler, men vanligvis dreier det seg om 1–2 dager i uken. Vi forventer en viss fleksibilitet av studentene. Til gjengjeld kan de også regne med at vi er fleksible, for eksempel i forbindelse med eksamensforberedelser.

Praksis innenfor det nordiske samarbeidet

Nordisk ministerråds sekretariat, Nordisk råd og Nordisk kulturfond tilbyr hvert år praksisplasser i København til studenter fra Finland, Island, Norge, Sverige, Danmark, Færøyene, Grønland og Åland.

I praksisperioden får du en god innføring i hvordan det nordiske samarbeidet fungerer i praksis, og du kommer til å jobbe med forskjellige oppgaver som støtter din utvikling. Praksisplassene er som regel knyttet til spesifikke prosjekter og har en varighet på 3–6 måneder.

For å kunne søke om en praksisplass i det nordiske samarbeidet må du være tatt opp ved en nordisk utdanningsinstitusjon og beherske et av de skandinaviske språkene både muntlig og skriftlig. Alle praksisplasser publiseres på norden.org under ledige stillinger. Opprett en jobbagent hvis du vil være sikker på å motta stillingsutlysninger til alle praktikantstillingene våre. Vi tar ikke imot uoppfordrede søknader.

Det nordiske samarbeidet tilbyr ingen praksisplasser i sommermånedene.