Ny president i Nordisk råd

26.06.19 | Nyhet
Nordisk råd byttet unntaksvis president midt i pågående presidentskapsperiode. På sitt møte 26. juni valgte Nordisk råds presidium Sveriges Hans Wallmark til president. Wallmark etterfølger Jessica Polfjärd i posten. Polfjärd ble valgt inn i EU-parlamentet og har derfor sagt fra seg rollen som medlem i Sveriges riksdag og president i Nordisk råd.

Demokrati er et hovedtema i det svenske programmet for presidentskapsåret, og det er også et spesielt viktig spørsmål for Hans Wallmark.

– Vi må kjempe for demokratiet hver dag – demokratiet kan aldri være en selvfølge, heller ikke hos oss, sier han med ettertrykk.

– Det fins mange gode demokrater i Norden, sier den nyvalgte presidenten. – Vi har hatt systemet lenge, og vi innser samspillet mellom demokrati i form av politiske partier og respekten for minoriteter, behovet for en rettsstat og pressefrihet – alt dette er et grunnleggende fundament som finnes i de nordiske landene. Derfor har vi også ansvar for å spre tanken både her hjemme og i resten av verden.

Vi må kjempe for demokratiet hver dag – demokratiet kan aldri være en selvfølge, heller ikke hos oss

Hans Wallmark

Økt global konkurranse påvirker politikken i Norden

Både Nordisk råd og Nordisk ministerråd arbeider i omgivelser der den globale konkurransen øker hele tida, konstaterer Hans Wallmark. Norden som 5G-ledende region, satsing på forskning, utvikling og innovasjon – alt dette er sentralt for at vi skal kunne hevde oss internasjonalt.  

– Vi må løpe fortere enn de andre landene. Vi kan ikke lene oss tilbake i stolen og hvile på tidligere seire. Vi må vinne nye seire hver dag, sammen, sier Hans Wallmark.  

– Sammen er vi en betydelig økonomi. La oss ta den plassen, men la oss også innse at den ikke kommer gratis. Den kommer bare gjennom daglig hardt arbeid, konkluderer han.