Ny president i Nordisk råd

26.06.19 | Nyhet
Nordisk råd byttet unntaksvis president midt i pågående presidentskapsperiode. På sitt møte 26. juni valgte Nordisk råds presidium Sveriges Hans Wallmark til president. Wallmark etterfølger Jessica Polfjärd i posten. Polfjärd ble valgt inn i EU-parlamentet og har derfor sagt fra seg rollen som medlem i Sveriges riksdag og president i Nordisk råd.

Demokrati er et hovedtema i det svenske programmet for presidentskapsåret, og det er også et spesielt viktig spørsmål for Hans Wallmark.

– Vi må kjempe for demokratiet hver dag – demokratiet kan aldri være en selvfølge, heller ikke hos oss, sier han med ettertrykk.

– Det fins mange gode demokrater i Norden, sier den nyvalgte presidenten. – Vi har hatt systemet lenge, og vi innser samspillet mellom demokrati i form av politiske partier og respekten for minoriteter, behovet for en rettsstat og pressefrihet – alt dette er et grunnleggende fundament som finnes i de nordiske landene. Derfor har vi også ansvar for å spre tanken både her hjemme og i resten av verden.

Vi må kjempe for demokratiet hver dag – demokratiet kan aldri være en selvfølge, heller ikke hos oss

Hans Wallmark

Økt global konkurranse påvirker politikken i Norden

Både Nordisk råd og Nordisk ministerråd arbeider i omgivelser der den globale konkurransen øker hele tida, konstaterer Hans Wallmark. Norden som 5G-ledende region, satsing på forskning, utvikling og innovasjon – alt dette er sentralt for at vi skal kunne hevde oss internasjonalt.  

– Vi må løpe fortere enn de andre landene. Vi kan ikke lene oss tilbake i stolen og hvile på tidligere seire. Vi må vinne nye seire hver dag, sammen, sier Hans Wallmark.  

– Sammen er vi en betydelig økonomi. La oss ta den plassen, men la oss også innse at den ikke kommer gratis. Den kommer bare gjennom daglig hardt arbeid, konkluderer han.

Contact information