Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Teknologisk utveckling kräver fler kvinnor

04.04.19 | Nyhet
Ylva Johansson på arbetslivsministermöte
Photographer
Bigs Gunnarsson
Framtidens arbetsmarknad behöver fler kvinnliga teknologer och ingenjörer. Och om inte den nya teknologin ska utformas av nästan enbart män är det bråttom. De nordiska arbetslivsministrarna har lanserat ett forskningsprojekt om hur snedrekryteringen till ingenjörs- och teknologutbildningarna kan stoppas.

Det råder redan brist på it-specialister och ingenjörer på den nordiska arbetsmarknaden. Dessutom pekar trenderna på att vi behöver utbilda många fler: digitaliseringen och utveckling av artificiell intelligens, robotisering och bioteknik.

Flickor presterar bättre

Därför blir det också viktigt att förstå varför flickor och kvinnor i Norden väljer bort högre utbildning eller en karriär inom teknologi, naturvetenskap och matematik – de så kallade STEM-ämnena.

Trots att flickor presterar lika bra eller bättre än pojkar i naturvetenskapliga och tekniska ämnen i grundskolan och gymnasiet, väljer få att studera dessa ämnen på universitetet.

Därmed riskerar kvinnorna gå miste om jobbchanser i framtidsyrkena.

Förlust för samhället

- Det är en stor förlust för samhället att inte använda den potentiella kompetens som kvinnor representerar. Vi behöver locka fler begåvade tjejer till STEMsektorn, både för deras egen, sektorns och samhällets skull, säger Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister i Sverige.

Det nya nordiska forskningsprojektet kommer bland annat att undersöka varför utbildningsvalet i Norden fortsätter att vara könsstereotypa, och om det finns några lyckade försök att bryta dem. 

Könsuppdelad arbetsmarknad

Det kommer också att granska karriärvägarna genom högteknologiska branscher, hur bra det går att kombinera karriär och familj i STEM-yrkena och huruvida arbetsmiljöerna upplevs inkluderande av både kvinnor och män.  

- För att nå jämställdhet på arbetsmarknaden är det nödvändigt att minska könsobalansen inom vissa yrken, säger Ásmundur Einar Daðason, social och barnminister på Island.

Ministerråden för utbildning, arbetsliv och jämställdhet är beställare av forskningsprojektet som ska genomföras av NIKK (Nordisk information för kunskap om kön) och vara klart i slutet av 2020.

Contact information