Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Personer med nedsat funktionsevne skal inkluderes

24.06.21 | Nyhet
Woman with PT
Fotograf
© Copyright Johnér Bildbyrå AB
Det nordiske hovedbudskab var ikke til at tage fejl af; personer med nedsat funktionsevner skal tages med på råd og har ret til et selvstændigt liv. Det budskab blev leveret af Nordisk Ministerråd, som var på plads med eget digitale side-event på FN’s konference vedrørende konvention om rettigheder for personer med handicap (CRPD).

-Covid-19 pandemien har vist, at vi behøver flere handlinger for at sikre at kravene fra FN's konventioner på området (UNCRPD) bliver opretholdt. Vi har brug for ambitiøse strategier, policies og handlingsplaner. Det er vigtigt, for at sikre at forpligtigelserne og målene faktisk bliver implementeret i hverdagen for mennesker med nedsat funktionsevne, lød det fra den finske Familie- og Omsorgsministeren, Krista Kiuru, der indledte den nordiske side-event. Inkludering i samfundet er et prioriteret fokusområde under det finske formandskab i Nordisk Ministerråd i 2021. Ligesom det er er forudsætning for og en vigtig del af de nordiske værdier.   

 

 


 

Covid19 pandemien har vist, at vi behøver flere handlinger for at sikre at kravene fra FN's konventioner bliver opretholdt. Vi har brug for ambitiøse strategier, policies og handlingsplaner.

 

Krista Kiuru, Familie- og Omsorgsministeren, Finland

Ret til et selvstændigt liv

Både ministre og repræsentanter fra civilsamfundsorganisationer var tilstede for at drøfte udfordringer og løsninger i forhold til artikel 19 i konventionen, som var hovedtemaet på side-eventet. Konkret handler det om, at mennesker med nedsat funktionsevne skal inkluderes og har ret til a leve et selvstændigt liv. Mennesker med nedsat funktionsevne skal have mulighed for at blive involveret i politikudviklingen og inkluderes i afgørelser, som berør dem, var det klare budskab fra talerne.

 

Mennesker er eksperter på deres eget liv

Den pointe understregede også Astrid Krag, den danske minister for Social- og Ældreministeriet, idet hun lage vægt på, at mennesker med nedsat funktionsevne selv er de bedste eksperter på deres eget liv og derfor har værdifuld viden om, hvordan velfærdssystemet bør forbedres for at sikre deres rettigheder.


- Selv i velfærdsstater kan vi ikke tage et selvstændig liv eller inkludering for givet, pointererede den danske minister.

 

Fokus på ligestilling og unge

Flere af talerne fra civilsamfundet trak paralleller til deres eget liv. Anna Caldén fra Disability organisation Finland nævnte vigtigheden af at kvinder og piger med nedsat funktionsevne bliver prioriteret. Line Skåtøy fra organisationen Unge fremførte, at unge med nedsat funktionsevne også skal have en plads ved bordet, når politiske beslutninger tages.